Indeling culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau

De Vlaamse Regering keurde de indeling bij het Vlaamse niveau goed van vijf culturele archiefinstellingen voor de beleidsperiode 2013-2017. Het gaat om volgende instellingen:

  • ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme), Antwerpen
  • AMSAB-ISG, Gent
  • AMVC-Letterenhuis, Antwerpen
  • KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, Leuven
  • Liberaal Archief, Gent

Bij het Vlaamse niveau kunnen culturele archiefinstellingen, die beschikken over een kwaliteitslabel, worden ingedeeld als ze op alle vlakken een werking ontwikkelen die van Vlaams niveau is. Dit wil o.m. zeggen dat men over het volledige grondgebied archiefbestanden moet verzamelen, dat de zorg voor deze collectie aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen en dat het wetenschappelijk onderzoek en de publiekswerking van Vlaams en internationaal niveau moeten zijn.

De indeling bij het Vlaamse niveau kadert binnen een complementair beleid met steden, gemeenten en provincies. De afspraken over welke overheid wat subsidieert werden verankerd in een protocol tussen de Vlaamse Gemeenschap, de steden en gemeenten en de provincies. Het protocol geeft een gezamenlijk engagement weer tussen de 3 bestuursniveaus voor het voeren van een complementair beleid. De indeling bij het lokale niveau gebeurt door de gemeentes, terwijl de indeling bij het regionale niveau gebeurt door de provincies.

De culturele archiefinstellingen die nu ingedeeld zijn bij het Vlaamse niveau kunnen in 2012 een beleidsplan indienen voor het bekomen van een werkingssubsidie voor de beleidsperiode 2013-2017.

Bron: agentschap Kunsten en Erfgoed