Een residentiebeleid voor cultureel erfgoed met het oog op competentieopbouw (bestemd voor erkende musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau)

De Vlaamse minister bevoegd voor cultuur wil ondersteuning bieden aan erfgoedwerkers bij een langere leerperiode in het buitenland.

Het reglement heeft tot doel cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid te geven om een vaste medewerker een gepersonaliseerde buitenlandse leerperiode aan te bieden gericht op competentieontwikkeling met het oog op kennisdeling binnen en buiten de eigen instelling. Via dit reglement wordt een deel van de hieraan verbonden kosten gesubsidieerd.

Er gelden wel enkele voorwaarden:

  • De aanvrager is tewerkgesteld bij een erkend museum, ingedeeld bij het Vlaams niveau.
  • De aanvrager wordt in deze aanvraag ondersteund door het betreffende museum.


Reglement en aanvraagformulier

Bron: agentschap Kunsten en Erfgoed