Een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet voor de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen

Afgelopen vrijdag bekrachtigde de Vlaams Regering, op voorstel van minister Gatz, het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Dit decreet regelt de ondersteuning van organisaties in Vlaanderen die aan cultureel-erfgoedwerking doen. Met het nieuwe decreet streeft de Vlaamse overheid naar een nieuw beleidskader dat beter is aangepast aan de recente maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen.

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 zet het ondersteuningskader uit voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Dit gaat over collectiebeherende organisaties, zoals musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken, en dienstverlenende organisaties, zoals landelijke organisaties volkscultuur, expertisecentra of cultureel-erfgoedconvenants.

Het heeft als doel de zorg voor en het omgaan met roerend en het immaterieel erfgoed te bevorderen door het cultureel-erfgoedveld uit te bouwen, een kwaliteitsvolle en duurzame cultureel-erfgoedwerking te bevorderen en de maatschappelijke inbedding van cultureel erfgoed te vergroten.

Met dit nieuwe decreet wil de Vlaamse Regering schaalvergroting en samenwerking aanmoedigen. Het laat toe een slagkrachtig netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen op poten te zetten door de cultureel-erfgoedsector op een meer efficiƫnte en transparante manier te ondersteunen.

Meer informatie vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.