Digitale archivering Vlaams erfgoed gaat van start

Op voorstel van de Vlaamse ministers Ingrid Lieten (Media en Innovatie) en Joke Schauvliege (Cultuur) heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt voor de opstart van een Vlaams Instituut voor de Archivering en de ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA). Alles samen gaat het om 11,8 miljoen euro waarvan 7,8 miljoen voor de operationele werking en 4 miljoen voor infrastructuur.

De oprichting van een Vlaams Instituut voor de Archivering en de ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) is een engagement uit het Regeerakkoord 2009-2014. Vlaanderen wil door gerichte digitalisering en de creatie van digitale platformen en diensten zijn erfgoed, kennis en geschiedenis op een verstandige manier bewaren en ontsluiten voor de huidige en toekomstige generaties. Tegelijk wordt al dat materiaal beschikbaar gemaakt voor de meest diverse toepassingen en voor onze kenniseconomie. Tal van maatschappelijke sectoren en overheden, media, wetenschappelijk onderzoek, cultureel erfgoed en andere – worden geconfronteerd met de nood aan het duurzaam toegankelijk krijgen en houden van digitale informatie.

De kwestie is zo dringend dat in eerste instantie het meest bedreigde analoge erfgoed moet worden aangepakt. Dat Vlaanderen het VIAA opstart, is een noodzakelijke en concrete stap in de richting van een Digitaal (Archief) Vlaanderen (DAV).

Vanwege de urgentie en de omvang van de taak wordt een speciaal samenwerkingsverband geïnstalleerd tussen vzw Waalse Krook en iMinds, het vroegere Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT). iMinds krijgt voor de opstartfase 2013-2014 een eenmalige subsidie van 7,8 miljoen euro. Dat bedrag gaat naar werking (medewerkers,  uitbouw van een dienstenaanbod, ontsluiting) en digitaliseringsprojecten. De ministers bevoegd voor Media en Cultuur nemen de infrastructuurkosten op zich: elk 2 miljoen.

De vzw Waalse Krook zal het project begeleiden en toezicht houden op de strategische keuzes. Tegen 15 maart 2014 moeten alle noodzakelijke stappen in kaart zijn gebracht voor de eventuele verzelfstandiging van het Archiveringsinstituut (VIAA).

Vlaams minister van Media en Innovatie Ingrid Lieten: “We hebben in Vlaanderen zo’n schat aan audiovisueel materiaal. Het is hoogtijd dat we dat op een systematische maar ook op een duurzame wijze bewaren voor deze en alle volgende generaties. Het is belangrijk ernaar te streven om het archief zo maximaal mogelijk publiek open te stellen voor de mediasector, het onderwijs, de bibliotheken e.a. Audiovisueel materiaal komt immers pas tot leven als je het kan gebruiken, beleven, verspreiden.”

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Het VIAA is een toekomstgerichte stap naar een hedendaags en duurzaam gebruik van ons erfgoed. Uitingen van onze cultuur, archiefmateriaal, bewegende beelden en geluidsfragmenten zullen door een gestandaardiseerde digitalisering blijven bestaan, maar ook beter en breder toegankelijk worden voor jong en oud. Ons erfgoed krijgt hierdoor een nieuw leven in het tijdperk van vandaag en morgen.”

Bron: persbericht ministers Lieten en Schauvliege