Cultureel-erfgoedconvenants 2010-2014

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 19 maart 2010 beslist om een cultureel-erfgoedconvenant te sluiten en een structurele werkingssubsidie toe te kennen voor het uitvoeren van het cultureel-erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2010 – 2014 aan:

  • projectvereniging k.ERF – 298.950 euro;
  • projectvereniging Viersprong Land van Rode – 199.307 euro.

Dit brengt het aantal cultureel-erfgoedconvenants gesloten met gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op negentien.

Met het oog op het realiseren van een complementair cultureel-erfgoedbeleid kan de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant sluiten met gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Een cultureel-erfgoedconvenant is een onderhandelde overeenkomst met resultaatsverbintenis tussen de Vlaamse Gemeenschap en een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Door het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant neemt het lokale bestuur de verantwoordelijkheid op zich voor de ontwikkeling van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid en ligt de uitvoering van dat beleid bij haar. De open formule van dit instrument zorgt er voor dat de afsprakenregeling op maat van elke partner kan worden gesloten, zodat de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband zelf haar cultureel-erfgoedbeleid kan invullen binnen de krijtlijnen opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap.

Meer info: Agentschap Kunsten en Erfgoed

cultureel-erfgoedconvenant
cultureel-erfgoedconvenants