Conceptnota Kunstendecreet goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde de Conceptnota Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege goed. “In het raam van de beslissing over de meerjarige subsidiëring van kunstenorganisaties vorig jaar, had ik aangegeven dat het huidige Kunstendecreet geen afdoend antwoord meer biedt voor het geëvolueerde kunstenlandschap. Er drong zich een aanpassing van het beleidskader en decreet op. Deze Conceptnota wil de kunstensector en iedereen die er bij betrokken is, een nieuwe adem en alle kansen tot meer ontplooiing geven.”

Voor de evaluatie over het Kunstendecreet werd het kunstenveld en tal van actoren waaronder commissies, steunpunten, belangenbehartigers en de Strategische AdviesRaad voor Cultuur (SARC) bevraagd. De minister liet door de Universiteit Antwerpen ook een onderzoek uitvoeren naar de wenselijkheid van verdere verfondsing en zette een commissie Schauvliege met tien experten aan het brainstormen om een aanzet te geven aan de vernieuwing van het Kunstendecreet.

In haar Conceptnota pleit de minister voor een totaalkader van instrumenten om het kunstenlandschap voldoende dynamiek geven. Daarom focust de minister op de kunstenaar en de kunstpraktijk. Ze kiest voor een functiegerichte benadering. Die is meteen gericht naar de werking en naar de praktijk, en niet naar een discipline waarin de kunstenaar of kunstenorganisatie vandaag vaak vastzit. Een schottenloze benadering van de kunsten wordt hiermee gerealiseerd. Het algemeen kader voor een vernieuwd kunstenbeleid steunt op vijf dragers:

  • De strategische visie kunsten bij het begin van de legislatuur;
  • Een Vlaamse kunstcanon met duurzame kunstinstellingen;
  • Een kunstenlandschap volgens een artistieke matrix;
  • Specifieke landelijke initiatieven;
  • Een kunstensteunpunt.


Lees het volledige persbericht of download de conceptnota Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten