Boekensteun viert eerste succes en verwelkomt nieuw project

Boekensteun

In oktober stelden vijf erfgoedbibliotheken een conserveringsproject voor op boekensteun.be, het gemeenschappelijk crowdfundingplatform van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Via Boekensteun doen de projecten een beroep op het brede publiek om geld op te halen en zo uiteindelijk het project mee te financieren. Nu, goed zes weken later, bereikte het project 'Unieke, laatmiddeleeuwse Bijbel zoekt nieuwe toekomst' van het Grootseminarie Brugge de kaap van 100% financiering.

Op boekensteun.be kan het grote publiek per project online doneren, volgen hoeveel geld er al is opgehaald, hoeveel er nog nodig is en hoeveel dagen er nog resteren om het benodigde geld op te halen. Als een project gefinancierd raakt, wordt het gerealiseerd en krijgen de donateurs een tegenprestatie die evenredig is met de hoogte van de gedoneerde som: het beoogde nieuwe boek, een speciale naamsvermelding in het voor de eeuwigheid bewaarde boek, een uitnodiging voor een exclusief evenement, enzovoort.

Unieke bijbel

De Bijbel van het Grootseminarie is een uniek exemplaar. Het gaat om een zogenaamde ‘glossenbijbel’ die 533 jaar oud is. Deze Bijbel is volledig (vier delen) en authentiek bewaard in de originele boekbanden.

Dankzij Boekensteun haalde het Grootseminarie (voorlopig) 2.795 euro aan giften binnen. Dat is ruim 445 euro meer dan de gehoopte 2.350 euro die was vooropgezet. Het geld zal worden besteed aan dringende conserverende ingrepen aan de band en het boekblok van het eerste volume. De extra opgehaalde middelen worden bijkomend geïnvesteerd in een passende zuurvrije bewaardoos voor de overige drie volumes. Ook de drie andere volumes hebben nog hun originele, vijftiende-eeuwse boekband. Naarmate extra middelen beschikbaar zijn, kunnen ook die boekbanden gereinigd en geconsolideerd worden.

Geef de Turnhoutse begijnen een stem!

Eerder deze week verwelkomde Boekensteun ook een nieuw project, ingediend door het Turnhoutse Begijnhofmuseum. In februari 2000 werd bij het opruimen van de zolder van de begijnhofinfirmerie een verrassende ontdekking gedaan. Onder het stof lagen 17 muziekhandschriften en 56 drukken van de 16de  tot de 20ste  eeuw. Een unieke vondst, want muziekcollecties uit begijnhoven zijn erg zeldzaam.

Het meest opmerkelijke handschrift van de collectie kreeg een ereplaats in het Begijnhofmuseum: een “processionale” uit 1550. Dit handschrift bevat gregoriaanse gezangen voor de jaarlijkse processies en heiligenfeesten. Het is uniek omdat het de lokale gebruiken en de begijnentradities weerspiegelt. Twee eeuwen lang werd het boek actief gebruikt en zelfs aangevuld door de Turnhoutse begijnen. Het manuscript is intussen opgenomen op de Topstukkenlijst van de Vlaamse overheid, wat meteen het belang aantoont.

Om het te beschermen ligt het processionale momenteel gesloten in een vitrinekast. Digitaliseren is een eerste stap om het boek later virtueel te kunnen doorbladeren. Dat gebeurt in samenwerking met de Alamire Foundation in Leuven. In een volgend project wil het Begijnhofmuseum een opname maken van alle gezangen, zodat ook de bijhorende muziek weer door iedereen kan beluisterd worden.

Meer informatie over de projecten van Boekensteun vindt u op de website boekensteun.be.