Bilsen Fonds publiceert 'Goed bestuur voor cultuur'

Cover leidraad cultural governance

Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, werkte voor haar tiende verjaardag een code voor cultural governance uit. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege nam de richtlijnen op maandag 26 maart in ontvangst op het jaarlijkse colloquium van het Fonds.

In Nederland werd een aantal jaren geleden een code Cultural Governance gelanceerd. Nu is Vlaanderen aan de beurt. Is een culturele organisatie efficiƫnt georganiseerd? Is de taakverdeling tussen enerzijds bestuur en anderzijds directie helder? Is de besluitvorming binnen de instelling controleerbaar en transparant? Het zijn vragen die iedere instelling zichzelf zou moeten stellen. Om een zetje in de goede richting te geven, publiceert het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement nu een leidraad over goed bestuur in de cultuursector.

De leidraad kan u gratis downloaden via de website van het Bilsen Fonds.