Omgeving en gebouw

Depot Boijmans Van Beuningen. Wvdp via Wikimedia Commons, CC0 1.0

De inplanting van het collectiegebouw heeft een grote invloed op hoe de collectie op een verantwoorde manier kan bewaard en ontsloten worden. Zowel de locatie van het gebouw als de interactie met zijn omgeving zijn daarbij van cruciaal belang. Ook de bereikbaarheid van het collectiegebouw is een factor waarmee terdege rekening moet gehouden worden.

In hoeverre het gebouw de collectie tegen bepaalde omgevingsfactoren kan beschermen, hangt dan weer sterk af van de bouwfysische kwaliteiten van de bouwschil en de gebouwklasse waartoe het behoort. Beide factoren bepalen ook in welke mate bepaalde technieken van energiebewust en duurzaam bouwen kunnen worden toegepast. Tot slot bepaalt ook de situering van de verschillende functionele ruimtes (presentatie, logistiek en bewaring) binnenin het gebouw in belangrijke mate de mogelijkheden qua omgang met collectie en publiek.

Bij nieuwbouwprojecten (zoals het hieronder weergegeven nieuwe publiek toegankelijke depot van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen) kunnen al deze facetten naadloos op elkaar worden afgestemd. Wanneer bestaande gebouwen heringericht worden, is er meer afweging nodig om tot verantwoorde keuzes te komen.