Erfgoedinteresse en -deelname

Foto: athree23 via Pixabay

Het verleden is breed en alomvattend. Als erfgoedinstelling of -organisatie is het niet altijd gemakkelijk om in te schatten welke aspecten van het verleden de Vlaming interesseren. Waar is hij/zij mee bezig? Waar heeft zij/hij belangstelling voor? In welke mate vertaalt deze interesse zich in een erfgoed-actieve levensstijl? En hoe wordt de tentoonstelling gepercipieerd en geëvalueerd waar u zo hard aan werkte? Via bevolking- en publieksonderzoek kunnen we hier beter zicht op krijgen.

In dit onderdeel van de Erfgoedwijzer gaan we dieper in op deze kwesties. We leiden u naar de meest recente en relevante inzichten over de erfgoedinteresse en -participatie van de Vlaming, geven inzicht in de wijze waarop u een goed en relevant publieksonderzoek opzet en hoe u de basisgegevens over uw bezoekers verzamelt.