Kandidaten sturen een mail ten laatste 13 augustus 2018 naar info@rldevoorkempen.be met als onderwerp 'sollicitatie inventarisatie bouwkundig erfgoed, en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Geselecteerde kandidaten worden via telefoon...
Kandidaten sturen uiterlijk op 6/08/2018 een CV en motivatiebrief per e-mail naar marleen.wauters@brabantsekouters.be , met als onderwerp 'sollicitatie medewerker Natuur- en landschapsprojecten’, en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'....
Een museum dat een tentoonstelling samenstelt met zowel volwassen bezoekers als bezoekers vanaf de leeftijd van twee jaar in gedachten? Het bestaat, en u hoeft het zelfs niet ver te zoeken. Een uitstapje naar het Museum Dr. Guislain volstaat.
De minister van Cultuur heeft beslist om zes ontwikkelingsgerichte projecten, acht internationale projecten en vijf niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicaties te subsidiëren voor een totaalbedrag van 925.600 euro.
Minister Sven Gatz besliste om voor een bedrag van 891.300 euro subsidies toe te kennen aan pilootprojecten voor het waarderen van cultureel erfgoed. Deze projectsubsidies werden toegekend op basis van het subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed.
Interesse? Stuur ten laatste op 15 augustus 2018 je CV naar info@erfgoed.zvl.org . Vermeld ook welke periode je beschikbaar bent (ofwel 3 aansluitende weken in augustus en/of september ofwel 1 dag per week in het eerste semester). Vragen? Contacteer An Vandenberghe, an.vandenberghe@erfgoed.zvl.org...
Hoe reageren? Stuur een motivatiebrief + CV naar cor.vanistendael@erfgoednoorderkempen.be . Voorkennis is niet vereist, maar als je die wel zou hebben, geef dan goed weer wat je zoal weet van erfgoed, scanners, digitale fotografie, bibliotheek, archief- of collectieregistratie enz. Laat eventueel...
Hoe reageren? Stuur een motivatiebrief + CV naar cor.vanistendael@erfgoednoorderkempen.be . Voorkennis is niet vereist, maar als je die wel zou hebben, geef dan goed weer wat je zoal weet van erfgoed, scanners, digitale fotografie, bibliotheek, archief- of collectieregistratie enz. Laat eventueel...
Solliciteren: tot en met 25.08.2018 via www.lokeren.be/vacatures . Bij je kandidatuur dient een curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister, model 1 – art. 595 Sv (niet ouder dan 3 maanden op 25.08.2018) toegevoegd te worden. Deze stukken moeten ten...
Is dit op je lijf geschreven? Stuur dan een mailtje met je contactgegevens naar info@pulsenetwerk.be en leg daarbij uit waarom je hierop graag ingaat en waarom je in het gevraagde profiel past. Ook voor bijkomende vragen kan je hier steeds terecht. Bij de aanwerving van medewerkers geeft Pulse...