Participatie 'IFLA International News Media Conference' en 'ICON Summit Newspaper Digitization and Preservation' (Stockholm, SE)

Digitale publicaties zijn vluchtig en ontsnappen momenteel grotendeels aan het verzamelbeleid van onze erfgoedinstellingen. Hierdoor dreigt een ‘digitaal zwart gat’ in ons collectief geheugen te ontstaan. De problematiek doet zich in versneld tempo voor bij de nieuwsmedia. Waar de gedrukte pers al sinds jaar en dag systematisch wordt verzameld door bibliotheken, is van de acquisitie van nieuwe digitale nieuwskanalen nog geen sprake. Ze ondergaan ook voortdurend grote transformaties, wat ze moeilijk grijpbaar maakt voor erfgoedinstellingen. En dit terwijl online nieuws een belangrijke eerste weerslag is van de geschiedenis en deze bovendien mee vormgeeft. Deze problematiek is niet uniek voor Vlaanderen, maar doet zich overal in de wereld voor. Vlaanderen kan dus zijn voordeel doen door kennisname van oplossingen en goede praktijken die in andere landen of in internationaal verband worden ontwikkeld.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de decretale opdracht om expertise over de digitalisering van cultureel-erfgoed­collecties van erfgoedbibliotheken op te bouwen en om het ter beschikking te stellen en om het duurzaam bewaren, toegankelijk maken en verspreiden van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken in digitale vorm te ondersteunen. Om deze rol te vervullen is het nodig om continu aan kennisverwerving te doen: de digitale ontwikkelingen gaan immers zeer snel. In de Vlaamse bibliotheek- en erfgoedsectoren is de kennis en ervaring op het vlak van de acquisitie en bewaring van digitale nieuwsmedia is nog zeer beperkt.

Deelname aan de bijeenkomsten 'IFLA International News Media Conference' en 'ICON Summit Newspaper Digitization and Preservation' in Stockholm (Zweden) stelde onze stafmedewerker digitale collecties in staat om op korte tijd kennis te maken met de internationale state-of-the-art van het verzamelen en duurzaam bewaren van digitale nieuwsmedia, om deze kennis in Vlaanderen in te zetten en te delen.

Projectresultaten

De ICON Summit ‘Framing a Common Agenda for Newspaper Digitization and Preservation’ (12/04/2015) was een rondetafelgesprek waarin naast presentaties ruimte was om ervaringen te delen. Zowel bibliotheekinstellingen als commerciële spelers zaten aan tafel. Het onderzoek naar de stand van zaken rond krantendigitalisering en de auditstandaard voor krantenrepositories die werden gepresenteerd bevatten tal van nuttige aanknopingspunten voor de Vlaamse situatie. Zie de bijlage voor de agenda van de bijeenkomst. De contacten met ICON en CRL kunnen leiden tot opname van de gegevens uit de krantendatabank Abraham (www.krantencatalogus.be) in de internationale ICON database. Daarin zijn krantencollecties (gedrukt, in microformaat en digitaal) opgenomen met als doel bibliotheken in staat te stellen gefundeerde beslissingen te nemen rond krantenconservering en -digitalisering.

De IFLA International News Media Conference (13-14/04/2015) bood een interessant en heel relevant palet van sprekers en presentaties. Centraal stonden de deponering en conservering van digitale nieuwsmedia. Vooral de praktische ervaringen op dit vlak waren boeiend. Tijdens de pauzes en randactiviteiten was er ruimschoots tijd om kennis te maken met internationale collega’s. Zie de bijlage voor de agenda van de bijeenkomst.

De verworven competenties worden verankerd doordat de medewerker in de komende jaren actief participeert in onderzoeks- en beleidsontwikkelingsinitiatieven op het vlak van digitale collecties, zoals het vervolgtraject van de haalbaarheidsstudie ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’ dat momenteel in ontwikkeling is. Hij zorgt dat informatie doorstroomt naar andere organisaties die onderzoek- en beleidsontwikkeling doen op het vlak van digitaal erfgoed via de reguliere contacten in Vlaanderen (bij o.a. FARO, PACKED en VIAA) en in Nederland via de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. Hij onderhoudt de op de conferentie gelegde contacten, volgt voor Vlaanderen relevante internationale en buitenlandse projecten en initiatieven verder op en zorgt dat deze informatie doorstroomt naar de eigen organisatie en de Vlaamse erfgoedsector.

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Contactpersoon
David Coppoolse
Adres
Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
Telefoon
+32 3 338 8793
Financieringsbron(nen)
  • Projectsubsidie voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief (reis- en hotelkosten)
  • Werkingsmiddelen Vlaamse Erfgoedbibliotheek (inschrijfgeld en overige kosten)