Meer dan Dolle Mina's. Vijftig jaar tweede feministische golf (werktitel)

In 1970 lieten in België de Pluralistische Actiegroepen voor gelijke rechten van Man en Vrouw voor het eerst van zich horen, een kleine advertentie in Gazet van Antwerpen luidde de start in van Dolle Mina, waarna een radio-uitzending over hun acties in Franstalig België de Marie Mineur lanceerde. Andere groepen volgden. Het jonge, strijdbare en speelse feminisme 'van de tweede golf' trok, net als in het buitenland, de aandacht van de pers en was al snel niet weg te branden uit de actualiteit.

Voor dit project nemen het AVG en zijn partnerorganisaties 'vijftig jaar tweede feministische golf' als vertrekpunt. Het project zet in op publiekswerking met een rondreizende tentoonstelling (Fr/Nl) en op het sensibiliseren van feministische groepen (intergenerationeel) omtrent de bewaring van hun erfgoed via een erfgoedoproep en verzameldag. Deze activiteiten worden getrokken door het AVG en passen in deze subsidieaanvraag. Daarnaast zal een wetenschappelijk colloquium, georganiseerd door universiteiten, een stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek opmaken en nieuwe opties voor onderzoek in kaart brengen. Tot slot worden enkele discussiemomenten opgezet over de parallellen en contrasten tussen het feminisme van de jaren 1970 en dat anno 2020.

Onderdelen getrokken door het AVG

(1) Erfgoedoproep en verzamel- en reflectiedagen

In een eerste projectluik wordt de herdenking van de 'tweede feministische golf' aangegrepen om de brede erfgoedgemeenschap te sensibiliseren over het belang van een goede zorg voor haar erfgoed. Daarbij worden speciaal drie groepen aangesproken: protagonisten uit de tweede golf (kwetsbaarheid van erfgoed o.w.v. hun leeftijd),  jonge feministische groepen en netwerken (kwetsbaarheid omwille van de informele structuur en het vaak aan hoog tempo verschijnen / verdwijnen) en vrouwenorganisaties uit etnisch-culturele minderheden of ECM (nog weinig bereikt door erfgoedorganisaties).

De oproep culmineert in twee publieksactiviteiten (één in 2019 en één in 2020): ze worden opgezet als verzameldagen en integreren telkens een reflectie over collectieve herinnering en bewaring van erfgoed, met de erfgoedgemeenschap in een actieve rol.

Door bij deze erfgoedoproep groepen te betrekken die minder gemakkelijk hun weg vinden naar erfgoedorganisaties en vaak anders gestructureerd zijn dan traditionele middenveldorganisaties, willen het AVG en zijn partners een modeltraject uitwerken dat andere erfgoedinstellingen kan inspireren (AVG in samenwerking met Rosa, Amsab-ISG, Fonds Suzan Daniel, IPG en Archiefbank Vlaanderen).

(2) Rondreizende tentoonstelling

Het feminisme van de zogenaamde tweede golf is een iconische beweging. Gevraagd naar een feministische groep uit het verleden zullen veel mensen Dolle Mina noemen, maar toch is de historische kennis over de beweging beperkt. In het kader van dit project wordt een rondreizende tentoonstelling gerealiseerd die zal schetsen in welke historische context de 'tweede feministische golf' ontstond en opereerde, en wie vorm gaf aan de beweging, die zal inzoomen op enkele thema's die ze op de agenda zette, tonen hoe het 'nieuwe' feminisme was verknoopt met en zich verhield tot de bredere vrouwenbeweging, zal ingaan op de positie van specifieke groepen (bijvoorbeeld lesbische vrouwen) en de band zal leggen naar thema's die vandaag op de feministische agenda staan.

Deze tweetalige tentoonstelling (Fr/NL) op maat van een breed publiek zal in digitale versie aanwezig zijn op www.gendergeschiedenis.be en gaat vergezeld van een pedagogisch dossier. Met dit initiatief valoriseren de partnerorganisaties hun collecties (AVG in samenwerking met Amsab-ISG, RoSa, IPG, Fonds Suzan Daniel, IHOES en Mundaneum).

Partnerorganisaties
  • Amsab-ISG
  • RoSa
  • Fonds Suzan Daniel
  • Archiefbank Vlaanderen
  • Instituut voor Publieksgeschiedenis
  • IHOES
  • Mundaneum

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis
Contactpersoon
Els Flour
Adres
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
Telefoon
02 229 38 31
Financieringsbron(nen)
  • Vlaamse overheid (Kunsten en Erfgoed) - toegekend
  • Fédération Wallonie-Bruxelles - aangevraagd
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest - aan te vragen

Andere projecten

Het project vertrekt van de beroemde kaart van Brugge van Marcus Gheeraerts, een driedimensionaal stadsplan ...

Onder de titel ‘Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition’ ging deze conferentie op ...

Het project Soldatenlaarzen en kauwgom loopt van januari 2011 tot 30 april 2013 en is ...