Cinema Rural. Een Belgisch en Europees repertorium van bewegend beeld van landbouw en landelijk leven

Cinema Rural heeft als doelstelling bewegend beeldmateriaal omtrent landbouw en landelijk leven in België in kaart te brengen en te beschrijven, de bewaring van dit erfgoed te verzekeren en onderzoek te faciliteren op nationaal en internationaal niveau. Het sluit hiermee aan bij de doelstellingen van de ERHFA. Dit netwerk wil met een internationale database een gesystematiseerd overzicht bieden van de Europese producties met als thema landbouw en landelijk leven. Het primaire doel is om het bewegend beeldmateriaal te identificeren en te beschrijven in zijn context. De database is een dynamisch repertorium: het verwijst de raadpleger door naar gerelateerde instellingen of databanken waar men meer informatie kan terugvinden en/of het materiaal kan raadplegen. De database biedt zo gegevens aan op gestandaardiseerde wijze en maakt het mogelijk om op Europees niveau naar een specifieke productie, thema of onderwerp te zoeken. Chronologisch gaat het repertorium zo ver mogelijk terug in de tijd.

Opzet

Met Cinema Rural levert CAG een waardevolle bijdrage aan de ERHF-database. Het volgt in grote lijnen de doelstellingen van het Europese initiatief, met enkele belangrijke aanvullende acties en klemtonen. Uiteraard verrijken de resultaten van dit project de kennis over het specifieke Vlaamse/Belgische erfgoed en de bewegend beeldcultuur. Aanvullend op de ambities van de internationale samenwerking en de ERHFA, willen CAG en partners ook uitdrukkelijk een divers publieksgericht aanbod ontwikkelen.

Met het project zorgen we voor de uitbouw van een Vlaams digitaal repertorium van bewegend beeldmateriaal van landbouw en landelijk leven, met de focus op een diepgaande inhoudelijke beschrijving van de producties.

De registratie gebeurt in een nieuw, op maat gemaakt onderdeel in de databank van CAG (CollectiveAccess). Om de duurzaamheid van het repertorium te verzekeren, wordt met de projectpartners gestreefd naar een vlotte uitwisseling en ontsluiting van de metadata tussen de verschillende databanken. De ontwikkeling verloopt in nauwe samenwerking met meemoo en LIBIS. De structuur van de databank is gebaseerd op FRBR, en EN 15907, met EBUcore als uitwisselingsformaat (zie rapportering fase 1 voor gedetailleerde informatie).

Afbakening

De ERHF-database omvat producties over landbouw en het leven op het platteland in brede zin. Voor het Vlaams/Belgische project willen we een scherpere definitie formuleren. We opteren voor een dynamische definiëring van ‘landbouw’ en ‘platteland’, die recht doet aan evoluties in tijd en ruimte. De ‘boerenbuiten’ is al lang geen boerenland in boerenhanden meer. Dat uit zich ook in de producties, die in toenemende mate thema’s behandelden zoals de spanning tussen landbouw en ruimtelijke ordening, natuurbehoud en milieu, dierenwelzijn of landelijk wonen. De selectie biedt plaats aan de grote verscheidenheid in de sector zelf: akkerbouw, veeteelt, bijenteelt, tuinbouw, maar ook visserij en bosbouw. Ook krijgen de economische bindingen met de toeleverende en verwerkende nijverheid, afzet en handel een plaats, op voorwaarde dat boeren en plattelandsbewoners een centrale rol innemen. Er wordt eveneens bewegend beeldmateriaal van overheidsdiensten en ledenverenigingen opgenomen; hetzelfde geldt voor de titels van en over onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Tot slot is er plaats voor titels die de (agrarische) relatie tussen stad en platteland als onderwerp hebben.

Geografisch zal de databank ook internationale producties opnemen omwille van de uitwisseling met de ERHF-database. De einddatum is voorlopig gesteld op ca. 1990, rekening houdend met de regionalisering van het landbouwbeleid in 1993

Beeld  © Opnames ‘Boerensymfonie’ door Henri Storck, 1942-1944. © Fonds Henri Storck.

Partnerorganisaties
 • Archiv für Agrargeschichte (Bern)
 • Boerenbond & Landelijke Gilden
 • CINEMATEK
 • Departement Landbouw & Visserij
 • Fries Film Archief (Leeuwarden)
 • Fryske Akademy (Leeuwarden)
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • Institute of Rural History (St. Pölten)
 • KADOC-KU Leuven
 • meemoo
 • Museum of English Rural Life (MERL, Reading)
 • Université de Lyon
 • VRT
Leden stuurgroep
 • Boerenbond & Landelijke Gilden
 • CINEMATEK
 • Departement Landbouw & Visserij
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • KADOC-KU Leuven
 • meemoo
 • VRT

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Centrum Agrarische Geschiedenis
Contactpersoon
Sven Lefèvre
Adres
Atrechtcollege | bus 5308
Naamsestraat 63
3000 Leuven
België
Telefoon
+32 (0)16 32 42 47
Financieringsbron(nen)
 • Subsidie Vlaamse Overheid (Projectsubsidies voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau)
 • Bijkomende toelagen van ILVO, Boerenbond en Departement Landbouw & Visserij

Andere projecten

In november 2010 ging het onderzoeksproject Semantisch eDepot voor de masterwerken van de Modeacademie (OpenFAshion) ...

Hoewel er niks alledaagser is dan de lunchpauze weten we er nog weinig over. Amsab-ISG ...

European Cities Marketing organiseerde van 25 tot 29 augustus in Thessaloniki de 32ste editie van ...