Nieuw tijdschrift over Limburgs erfgoed

Foto: Ief Postino © De Wenkbrauwerij

Onbekend maakt onbemind, zoveel is zeker. Maar hoe maak je je schatten bekend? Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) in Limburg lanceerde begin deze maand een nieuw, zesmaandelijks tijdschrift met de welluidende titel LEF – Durven met Limburgs Erfgoed.

Bijbelvast als we zijn, halen we graag en sans gêne zo nu en dan eens een betekenisvol citaat uit de Bijbel tevoorschijn. Zoals dit: “Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.” (Matteüs 5:14-17)

Op onzetaal.nl lezen we wat daarmee bedoeld wordt. We parafraseren: “Kennis of vaardigheden moeten niet verborgen blijven. Men moet net laten zien wat men weet en kan.” Toegepast op dit nieuwe tijdschrift en op de uitgever: het PCCE is “elke dag in de weer om het Limburgse erfgoed beter te ontsluiten en bekend te maken. Voor zijn projecten werkt het PCCE nauw samen met de verschillende actoren binnen het erfgoedveld (zoals, Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten, gemeentebesturen, musea, historische kringen, …).”

Cover LEF

Het opzet is om, en we citeren: “in erfgoed lef en ambitie aan de dag te leggen, vernieuwende projecten op te zetten, zoveel mogelijk mensen ons erfgoed te laten ontdekken én het erfgoed in optimale staat door te geven aan de toekomstige generaties.” U leest er tips voor boeiende erfgoeduitstappen, artikels over collectiestukken in de kijker, een activiteitenkalender en een infografiek. Maar ook over Ief Postino, het fotoboek Limburg ongefilterd en het vraag- en antwoordboek Limburg in 9 vragen.  

Het blad verschijnt twee keer per jaar. Vraag uw gratis abonnement aan via pcce@limburg.be of lees het magazine digitaal op www.pcce.be/lef.

Foto's: Ief Postino © De Wenkbrauwerij en cover LEF

Roel Daenen