Goed advies is goud waard: lokale erfgoedraden in Vlaanderen

FARO en Heemkunde Vlaanderen hebben het voorbije jaar een artikelenreeks geschreven over lokale erfgoedraden. In drie artikels, die u gratis kunt downloaden, gaven we tips en voorbeelden om de werking van deze raden te versterken.

Met 'lokale erfgoedraden' verwijzen we naar organen die formele adviezen geven over erfgoed aan het gemeentebestuur of deze adviezen voorbereiden. Naast deze adviserende rol, organiseren de meeste erfgoedraden ook nog activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Erfgoeddag of Open Monumentendag.

  • In juni 2015 verscheen een eerste verkennend artikel over erfgoedraden, in het tijdschrift van FARO en Bladwijzer, het infoblad van Heemkunde Vlaanderen. Daarin schetsten we een beeld van wat lokale erfgoedraden doen en hoe zij georganiseerd zijn.
  • In een tweede artikel gaven we tips om als erfgoedraad een goed advies aan het gemeentebestuur te formuleren.
  • Onlangs verscheen het derde en laatste artikel. Daarin staan we stil bij het draagvlak van uw erfgoedraad en hoe u dit kunt vergroten.


Ook na deze artikelenreeks blijven FARO en Heemkunde Vlaanderen aandacht besteden aan erfgoedraden. Zou u graag een erfgoedraad willen oprichten, maar weet u niet goed hoe eraan te beginnen? Bent u lid van een erfgoedraad en wilt u de adviesfunctie versterken? Of bent u op zoek naar vers bloed? Neem dan contact met ons op. Graag verkennen we welke nieuwe wegen u kunt bewandelen met uw erfgoedraad.

Gregory Vercauteren