Uitgelicht. Nieuwe oogst uit de FARO-bibliotheek

Schrijfmachine

Iedere week wordt de FARO-bibliotheek verder aangevuld en verrijkt met nieuwe aanwinsten. Boeken, uiteraard, maar ook markante themanummers van toonaangevende tijdschriften worden met veel plezier voor u op het rek gezet.

Om u op de hoogte te houden van die nieuwe oogst, vindt u op deze blog regelmatig een aantal interessante leestips. We signaleren u lezenswaardige vakliteratuur uit binnen- en buitenland, soms praktisch, soms theoretisch, maar altijd onmiddellijk inzetbaar bij uw dagelijkse bezigheden. Bovendien voorzien we telkens ook een link naar de aanwinstenlijst van de voorbije drie maanden, zo hebt u meteen een overzicht van alle meest recente nieuwigheden.

Cover boek

John Summers. Creating Exhibits That Engage. A Manual for Museums and Historical Organizations. Rowman & Littlefield, 2018.
Vind dit item in de FARO-bibliotheek.

Organiseert u binnenkort uw eerste tentoonstelling? Of werkt u in een kleine of lokale erfgoedorganisatie en bent u op zoek naar bruikbare tips om uw tentoonstellingen naar een hoger niveau te tillen? In dit boek geeft John Summers tal van praktische tips en concrete voorbeelden die u onmiddellijk kan gebruiken in uw dagelijkse praktijk. Hij put daarvoor rijkelijk uit zijn jarenlange persoonlijke ervaring als tentoonstellingsbouwer en curator. Stap voor stap leert u hoe u een ruw idee omzet in een concreet project en krijgt u inzicht in zowat alle aspecten die bij een tentoonstelling komen kijken, van de begroting en de keuze van de objecten, tot de grafische vormgeving, de bezoekerservaring en de evaluatie achteraf.

Cover

Barry Lord en Maria Piacente. Manual of Museum Exhibitions. 2nd edition. Rowman & Littlefield, 2014.
Vind dit item in de FARO-bibliotheek.

We blijven nog even bij hetzelfde thema, met deze klassieker van Lord en Piacente. Het boek verscheen voor het eerst in 2002 en is sindsdien uitgegroeid tot een must-read in zijn genre. Evoluties zoals de komst van virtuele tentoonstellingen, het gebruik van niet-traditionele tentoonstellingsruimten, sociale media en interactieve mobiele toepassingen, maakten een nieuwe, totaal herwerkte uitgave noodzakelijk. Het resultaat is een lijvig, veelomvattend boek. Vooral op gebied van projectmanagement, financiële planning en interactieve multimedia biedt deze editie een waardevolle aanvulling op de eerste uitgave.

Cover

Ben de Pater, Tom Sintobin en Hans Vandevoorde. 'Allen zijn welkom'. Ontmoetingsplaatsen in de Lage Landen rond 1900. Verloren, 2017.
Vind dit item in de FARO-bibliotheek.

Winkelpassages, passagiersschepen, tentoonstellingen, cafés, sociëteiten, uitgaansbuurten, urinoirs, treinen, hotels, bibliotheken: iets meer dan een eeuw geleden kende de zich snel ontwikkelende samenleving tal van ontmoetingsplaatsen, in alle maten en soorten. Allerhande gedragscodes en conventies regelden de omgangsvormen: democratisering van de openbare ruimte aan de ene kant, inperking ervan aan de andere kant. Want wat mocht er wel, wat niet? En wie was er welkom? FARO-directeur Marc Jacobs leverde een bijdrage over folklore, feest en ontmoeting tijdens ‘Brussel 1900’ op Expo 58. Want was de wereldtentoonstelling niet dé ontmoetingsplaats bij uitstek?

Cover

Bryony Onciul. Museums, Heritage and Indigenous Voice. Decolonizing Engagement. Routledge, 2017.
Vind dit item in de FARO-bibliotheek.

Wanneer het gaat over de betrokkenheid van source communities bij etnografische musea, domineert vandaag nog al te vaak het academische perspectief. De gemeenschappen zelf komen nog te dikwijls nauwelijks of niet aan het woord. Onciul gooit het in dit boek over een andere boeg en duikt voluit in de praktijk. Want hoewel werken met source communities zeer waardevol kan zijn voor zowel de gemeenschappen zelf als voor de erfgoedinstellingen, is Onciul niet blind voor de moeilijkheden en nadelen van een dergelijke samenwerking - alweer voor beide partijen. De focus van het boek ligt op de betrokkenheid van de First Nation of Elders of the Blackfoot Confederacy bij diverse musea in Canada, maar is zeer bruikbaar voor iedereen die werkt of wil werken met source communities.

Cover

Helen J. Chatterjee & Leonie Hannan. Engaging the senses: object-based learning in higher education. Routledge, 2017.
Vind dit item in de FARO-bibliotheek.

Voor dit boek brachten Helen Chatterjee en Leonie Hannan een schare internationale experten bij elkaar rond objectgebaseerd leren in het hoger onderwijs. En vooral dat laatste is interessant. Want hoewel de waarde van objectgebaseerd leren in het basis- en secundair onderwijs in diverse studies uitvoerig werd beschreven en onderzocht, is dat voor het hoger onderwijs veel minder het geval. Nochtans zijn er ook op dat niveau heel wat argumenten te bedenken die pleiten voor een actieve en experimentele leermethode waarin erfgoedinstellingen en hun collecties een bijzonder actieve rol kunnen spelen. Dit boek reikt daarvoor alvast een waaier aan tips & tricks, do's & don'ts aan.

Klik hier en bekijk de aanwinstenlijst periode februari - april 2018.

U wil graag een of meerdere boeken ontlenen? Dat kan! De bibliotheek kan elke werkdag op afspraak bezocht worden tussen 8.30 en 16.00 uur. Een afspraak maken kan eenvoudig via bibliotheek@faro.be of 02 213 10 60. Meer informatie over de FARO-bibliotheek vindt u hier.

Annemie Vanthienen