Licht uit, spot aan! Podiumtechnisch erfgoed belicht

Foto: Gwen King via Unsplash

Met het Project Podiumtechnisch Erfgoed zetten CEMPER, ETWIE, STEPP en het RITCS sinds kort resoluut de spot op ons rijk podiumtechnisch erfgoed. Een digitale studiedag op 15 juni gaf het officiële startschot. En er is nog meer op komst, te beginnen bij een bevraging waaraan ook u kunt meewerken. 

Digitale Erfgoeddag 2021

STEPP is het steunpunt voor de productionele, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele sector in Vlaanderen. Op 15 juni blies het steunpunt verzamelen - dit keer noodgedwongen digitaal - voor zijn jaarlijkse netwerkevenement. 

In samenwerking met heel wat organisaties uit de cultureel-erfgoedsector werd een heuse Digitale Erfgoeddag op poten gezet. Onder andere CC Brugge, Orpheus Instituut, meemoo, CEMPER en ook FARO belichtten voor de gelegenheid het podiumtechnisch erfgoed, maar wel telkens vanuit een verschillende invalshoek.

In een reeks verhelderende presentaties en sprekende filmpjes gingen experten en deelnemers op zoek naar de bijzondere aspecten van dit al even bijzondere erfgoed. Alle bijdragen werden overzichtelijk gebundeld op het YouTube-kanaal van STEPP, waar u ze gratis kunt herbekijken. 

Bevraging: doet u mee?

Een van de doelstellingen van het Project Podiumtechnisch Erfgoed is het podiumtechnisch erfgoed in Vlaanderen in kaart te brengen. Waar bevinden zich interessante collecties? Welke zijn bedreigd? En hoe kunnen deze collecties het brede publiek bereiken? 

Om beter zicht te krijgen op deze en andere vragen loopt er momenteel een bevraging, gericht op iedereen die werkt met een collectie podiumtechnische materialen, machines of documenten. Bent u of kent u iemand met een dergelijke collectie? Aarzel dan niet om de bevraging in te vullen of door te sturen! 

Klik hier om de bevraging te openen. Na aanmelding via een Google-account kunt u de enquête invullen en eventueel bestanden opladen. Meer informatie over de bevraging? Contacteer CEMPER via contact@cemper.be

Foto: Gwen King via Unsplash

Wouter Lammens