Infomoment investeringssubsidies strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur

Museum. Foto: Peggy und Marco Lachmann via Pixabay

Beschikt uw organisatie over strategische cultuur- of jeugdinfrastructuur? Plant u een verbouwing waarbij u uw infrastructuur wil transformeren tot een duurzaam en innovatief gebouw? Dan kunt u daar investeringssubsidies voor aanvragen. Op maandag 2 oktober organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een infomoment om de cultuur- en jeugdsector wegwijs te maken in het nieuwe reglement voor investeringssubsidies strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur.

Tijdens het infomoment krijgt u uitleg over: 

  • de algemene voorwaarden waaraan een bouwproject moet voldoen;
  • het aanvraagproces en de tools die hiervoor ter beschikking zijn;
  • het beoordelingskader voor de beoordelingscommissie;
  • de verantwoordingsprocedure bij de uitvoering van een gesubsidieerd bouwproject.

Daarna volgt een korte toelichting over:

Na de presentatie vindt er een plenaire vraag- en antwoordsessie plaats, gevolgd door een informele afsluitermet broodjes. 

Praktisch

  • Maandag 2 oktober 2023, van 9.30 tot 13.30 uur. De algemene toelichting start om 10 uur.
  • Herman Teirlinckgebouw - zaal Toots Thielemans, Havenlaan 88, 1000 Brussel
  • Gratis deelname
  • Info en inschrijven: Departement CJM

Goedgekeurde projecten

Op zoek naar inspiratie? Het Departement Cultuur, Jeugd en Media biedt op de website een overzicht van eerder goedgekeurde projecten. Let op: deze goedkeuring gebeurde weliswaar op basis van criteria uit het voormalige subsidiereglement.

2022 - 2021 - 2019- 2018

Foto: Peggy & Marco Lachmann-Anke via Pixabay.

Wouter Lammens