Telt u mee af met Jakob Smits?

Jakob Smits, Kempisch landschap. Collectie Jakob Smits Museum via Wikimedia Commons, CC0 1.0.

Nog tot 12 juni stelt het Jakob Smitsmuseum elke dinsdag en vrijdag twee topwerken uit zijn collectie voor via de sociale media. Nadien kunt u stemmen op uw favoriet. Het initiatief is een rechtstreeks gevolg van het waarderingstraject dat het museum een tijd geleden opstartte.

Toen het Jakob Smitsmuseum in 2018 begon met het schrijven van een collectieplan, wilde het dat plan meteen ook een breder fundament meegeven. Daarom werd er een waarderingstraject aan gekoppeld, waaruit gaandeweg enkele belangrijke vragen naar voren kwamen. Want hoe belangrijk is de collectie? En wat zijn de topwerken? Een grote meerwaarde tijdens het waarderingstraject bleek de enorme kennis over het leven en werk van Jakob Smits, aanwezig bij de leden van de vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum. Joris Van Donink, collectiebeheerder Jakob Smitsmuseum vertelt: “De discussies tijdens dit proces waren opbouwend en leerrijk en leidden tot een ware kruisbestuiving van kennis en ideeën."

Elk werk uit de collectie werd gewikt en gewogen. Dit proces mondde onder meer uit in een selectie van 20 schilderijen en tekeningen - een top 20 - en een ‘statement of significance’ voor deze topwerken. 

Stemt u mee?

Via het Facebook- en Instagram-kanaal van het museum maakt u nog tot 12 juni elke dinsdag en vrijdag 'vanuit uw kot' kennis met een werk uit de top 20. Daarna kunt u stemmen op uw favoriete werk. Bovendien kunt u het museum naar hartenlust vragen stellen over de voorgestelde werken.

Naast digitaal kijken valt er ook digitaal te luisteren. Bij het grootste schilderij uit de collectie, Bemint elkander, maakte singer-songwriter Dries Bongaerts een speciaal nummer. Dries stemde de tekst af op de titel en de inhoud van het oorlogswerk. Het nummer hoort bij een van de werken waarin Smits de herinnering oproept aan de pas beëindigde Eerste Wereldoorlog. De grafkruisen van de gesneuvelden onderaan roepen de voorbije gruwel op. In tegenstelling daarmee zegt de gekruisigde Christus: "Bemint elkander".

En verder ...

Ook via de website zet het Jakob Smitsmuseum geregeld een 'werk in de kijker'. U kunt een virtuele museumtour volgen of zelf aan de slag gaan met een kleurplaat. Weldra verschijnen er ook enkele artikels uit het museummagazine online.

Als alles goed gaat, opent het museum opnieuw de deuren op 20 mei met tentoonstellingen over Jozef Van Ruyssevelt en Eugeen Van Mieghem. Duimen maar dat beide expo’s nog voor de zomer kunnen openen.

Foto: Jakob Smits, Kempisch landschap. Collectie Jakob Smits Museum via Wikimedia Commons, CC0 1.0.

tine vandezande