Smokkelen, bidden, sterrenkijken … en veel meer

Smokkelaars © Romain Depuydt

Nu Erfgoeddag een jaar is uitgesteld, blikken we een laatste keer vooruit naar 2021. Deze keer laten we Hilde Cuyt aan het woord, coördinator van Erfgoedcel CO7. Zij brengt u inspiratie uit de West-Vlaamse heuvels.

De erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel zorgen in hun stad of regio voor de overkoepelende coördinatie en communicatie van Erfgoeddag. Hilde Cuyt: "Enerzijds sporen erfgoedcellen (erfgoed)partners aan om deel te nemen aan Erfgoeddag. Ze bieden daarbij ondersteuning op maat. Anderzijds organiseren we ook zelf activiteiten. Via diverse kanalen zoals onze stuurgroepen, de raad van bestuur, lokale coördinatoren en medewerkers van Westhoek verbeeldt en het regionaal overleg met de erfgoedverenigingen spreken we ons netwerk aan. Als we zelf kansen zien voor een organisatie, dan spreken we hen daarover aan, rechtstreeks of via een brugfiguur."

Hilde Cuyt startte al in september 2019 met de voorbereidingen voor Erfgoeddag. Ze nam onder meer deel aan de inspiratiesessie Van voorlezen tot vertellen, die de coördinatiecel Erfgoeddag samen met Iedereen Leest vzw organiseerde in Boekenhuis Theoria in Kortrijk.

In de CO7-regio (de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke) werden tal van activiteiten bedacht. Een aantal daarvan zouden plaatsvinden op een bijzonder tijdstip, zoals een avondwandeling, een nocturne of een dauwtrip. Andere activiteiten vertrokken vanuit het thema 'De Nacht'. Stonden onder andere op het programma: een workshop door de volkssterrenwacht, een voordracht over smokkelen in een grensdorp, een toonmoment van Westhoek verbeeldt met beelden over nachtelijke beroepen, verlichting, optredens en verenigingsfeesten ’s avonds in cafés en feestzalen.

Uitstel, maar geen afstel 

  © Lot Brutsaert | De Kinderbrouwerij Reningelst

  Hilde Cuyt: "Veel deelnemers uit de regio signaleerden ons dat ze de geplande activiteit met een jaar uitstellen. Zo worden hun inspanningen toch beloond. 'De Nacht' is een algemeen en breed thema. Dat heeft er mee voor gezorgd dat het aantal uitgewerkte activiteiten in de regio hoog lag. Sommige deelnemers kunnen hun activiteiten gemakkelijker uitstellen dan andere, maar ook in 2021 zijn er kansen. Erfgoeddag is vaak het start- of eindpunt van een project of traject."

  Het idee om deze editie van Erfgoeddag over twee dagen te spreiden, werd alvast positief onthaald. Een deelnemer die zelf een activiteit organiseerde op zaterdag verwoordde het als volgt: “Eindelijk kan ik na al die jaren nog eens zelf deelnemen aan een Erfgoeddag-activiteit!” 

   Erfgoed(nacht)spel in de ErfgoedApp

   De West-Vlaamse erfgoedcellen, projectvereniging Achthoek, FARO en de cultuureducatieve organisatie Oetang werkten vier formats uit die kunnen gebruikt worden om samen met jeugdbewegingen een Erfgoed(nacht)spel te maken in de ErfgoedApp. Een lokale erfgoedpartner en de jeugddienst versterken de lokale invulling van het spel.

   In de CO7-regio antwoordde KSA Poperinge enthousiast op onze oproep. Het Intergemeentelijk Archief Poperinge-Vleteren zette mee zijn schouders onder de uitwerking. Een interview met KSA Poperinge naar aanleiding van Erfgoeddag kunt u trouwens nalezen in Westhoekmagazine. De extra tijd die er nu is, wordt gebruikt om het Erfgoed(nacht)spel ook buiten West-Vlaanderen uit te rollen tegen Erfgoeddag 2021. Meer nieuws hierover verneemt u in het najaar.

   Op zoek naar thuistips in tijden van corona? Surf dan snel naar de CO7-website!

   Foto's:

   • Smokkelaars © Romain Depuydt
   • © Lot Brutsaert | De Kinderbrouwerij Reningelst
   tine vandezande