Rendez-vous in tijden van corona

Foto: © Tine Vandezande

Een plek waar volksdansers elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen en samen dansen, dat is 'Rendez-vous'. Op zondag 25 oktober vond in de studio's van Danspunt in Gent de derde editie plaats van dit fel gesmaakte evenement. Op het voormiddagprogramma prijkten maar liefst drie thema's: Erfgoeddag, geschiedenis van de (volks)dans en muziek. In de namiddag trokken de volksdansers hun dansschoenen aan, helemaal coronaproof uiteraard.

Passies en bezorgdheden

De coördinatiecel Erfgoeddag verzorgde tijdens Rendez-vous een sessie over Erfgoeddag en spitste daarbij de oren. Want naast heel wat enthousiasme en passie voelden we ook heel wat bezorgdheden. Hoe kunnen mensen ertoe aangespoord worden om meermaals en langdurig deel te nemen aan dansactiviteiten? Hoe kunnen met andere woorden nieuwe leden geworven worden? Ook inclusief werken is vaak nog een struikelsteen. Hoewel de meerwaarde ervan voor iedereen duidelijk is, voelt de praktische uitwerking voor de deelnemers aan de sessie nog al te vaak krampachtig en onnatuurlijk aan. Tijdens de sessie bleek ook dat het lang niet voor iedereen duidelijk is wanneer een dans erfgoed is of mag genoemd worden. En hoe kunnen volksdansers omgaan met authenticiteit en commercieel denken?

Volksdans tijdens Erfgoeddag

Erfgoeddag kan helpen om een antwoord te bieden op bovenstaande bekommernissen. Om dat duidelijk te maken, hielden we tijdens de sessie een korte brainstorm. Al gauw borrelden er heel wat vernieuwende ideeën op. Enkele deelnemers stelden bijvoorbeeld voor om blacklight en dans te combineren, of om kinderen te betrekken bij de Erfgoeddagactiviteit. Jong geleerd is immers oud gedaan. Of misschien kan het thema 'De Nacht' gekoppeld worden aan heksen en dans?

Contacten leggen met volksdansgroepen?

Het mag duidelijk zijn: ook voor volksdansgroepen kan het bijzonder zinvol zijn om deel te nemen aan Erfgoeddag. Het biedt perspectief, zuurstof en energie én biedt de kans om een nieuw publiek aan te boren. Alle informatie over deelnemen aan Erfgoeddag vindt u op de Erfgoeddag-pagina's van deze website.

Wilt u meer informatie over Danspunt en wat ze voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Leen Devyver van Danspunt. Zij kan u alles vertellen over volksdans.

Foto: © Tine Vandezande

tine vandezande