FMDO wint Vlaamse Cultuurprijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2013-2014

Foto FMDO © Mirjam Devriendt

Donderdag 20 november reikte Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2013-2014 uit aan FMDO (Federatie van Marokkaanse en mondiale democratische organisaties).

De jury prijst FMDO voor de  kwaliteitsvolle ondersteuning van de vele vrijwilligers, bestuursleden en de trouwe achterban, en de visie rond empowerment, gemeenschapsvorming en educatie. De uitreiking vond plaats aan het einde van de Socius-Trefdag voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, dit jaar over het thema ‘Solidariteit?!’.

FMDO ontstond in 1995 als Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties, een koepel van zelforganisaties van mensen met een Marokkaanse achtergrond in het Brusselse. Bijna twintig jaar later is FMDO geëvolueerd naar een mondiale organisatie, met meer dan 130 ledenorganisaties in Vlaanderen en Brussel. FMDO zet met een kleine kern van jonge, gedreven medewerkers een professionele en kwaliteitsvolle werking op. De federatie slaagt er met brio in om een groot bereik te creëren en écht het verschil te maken. FMDO weet wat er leeft binnen de vereniging en probeert op een creatieve en kwalitatieve manier mensen te begeleiden, vormen en ondersteunen.

FMDO heeft twee projecten opgezet vanuit een reële nood bij de achterban van mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond. Via het project ‘Twee (t)huizen, één gids’ leidde FMDO interculturele stadsgidsen in Antwerpen en Oostende op, die hun eigen kijk geven op het leven in de stad, gekruid met ervaringen vanuit hun land van herkomst. Dankzij het project ‘Moeders Zonder Grenzen’ geven vrouwen als ‘onderwijsambassadeur’ informatie omtrent onderwijs in de eigen moedertaal door aan (vooral) nieuwkomers en hun eigen netwerk.

Voor bijna elk project doet FMDO een beroep op een groot netwerk van organisaties, met samenwerking als absolute prioriteit. Zo groeien eenmalige samenwerkingen vaak uit tot langdurige partnerschappen. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: “Met aanstekelijk enthousiasme en grote gedrevenheid zorgen de bezielers en vrijwilligers van FMDO voor een sterke participatie en betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden. Ze brengen daarbij respect op voor elkaars eigenheid en identiteit.”

Trefdag Socius 2014

De uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs vond plaats in het congres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen aan het einde van de jaarlijkse Trefdag voor beroepskrachten uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, georganiseerd door het steunpunt Socius. De Trefdag kreeg dit jaar de titel 'Solidariteit?!' mee, een brandend actueel thema dat als het ware deel uitmaakt van het DNA van de sector.

tine vandezande