Een buddy voor elke nieuwkomer

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Minister van Samenleven Bart Somers trekt in samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 800.000 euro uit voor projectsubsidies waarmee lokale besturen buddyprojecten voor nieuwkomers op poten kunnen zetten.

Met nog eens 200.000 euro extra worden de beste praktijken in kaart gebracht en duurzaam verankerd. Minister Somers: “We willen zo snel mogelijk van start gaan met het uitrollen van de nieuwe vierde pijler van het inburgeringstraject: een buddy voor elke nieuwkomer om het Nederlands te oefenen en wegwijs te geraken in onze samenleving.”

Vandaag verwacht het inburgeringstraject niet enkel een inspanningsverbintenis, maar ook een resultaatsverbintenis. Die houdt in dat nieuwkomers een examen moeten afleggen. Wanneer ze niet geslaagd zijn, moeten ze het inburgeringstraject opnieuw doorlopen. Naast Nederlands leren, maatschappelijke oriëntatie en een snellere toeleiding naar werk, wordt er nog een nieuwe vierde pijler aan het inburgeringstraject toegevoegd: een buddysysteem.

Proefprojecten

De mogelijkheden van het nieuwe buddysysteem zijn uitgebreid, zolang de nieuwkomer maar in contact komt met de maatschappij. Dat kan als vrijwilliger binnen een museum, een vereniging, als helper bij een buurtfeest, als stagiair bij de jeugddienst, enzovoort. Lokale besturen kunnen buddysystemen of alternatieve trajecten uitwerken die het participeren van nieuwkomers een boost geven.

Bart Somers: “We koppelen elke inburgeraar minstens 40 uur aan een buddy waarmee de nieuwkomer zijn Nederlands kan oefenen en gesprekken kan voeren over onze samenleving. Iemand die je uitlegt hoe een oudercontact werkt en op welke dagen je het vuilnis moet buiten zetten. Echte integratie gebeurt namelijk niet in het klaslokaal, maar in het dagelijkse leven. Dat kan door samen te gaan wandelen, maar evengoed op de werkvloer.”

Lokale besturen die aanspraak willen maken op subsidie kunnen een projectaanvraag indienen tot en met 16 oktober 2020. Dat kan via deze weg. De geselecteerde projecten moeten worden uitgerold tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022.

Bron: Persbericht minister Somers
Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

tine vandezande