Alle 'Erfgoed in de praktijk'-vormingen gaan dit najaar digitaal

Foto: Chris Montgomery via Unsplash

De vormingen van het samenwerkingsverband 'Erfgoed in de Praktijk' die dit najaar op het programma staan, worden volledig digitaal aangeboden. 

Promoot uw activiteit. Het juiste kanaal voor uw erfgoedverhaal

Uw activiteit bekendmaken bij een zo ruim mogelijk publiek? Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan, vooral als u maar een klein budget hebt. Deze praktijkgerichte vorming biedt inzicht in hoe communicatie werkt en welke communicatiekanalen voor uw vereniging het meest geschikt zijn.

De vormingsavonden vinden plaats op 21 oktober, 12 en 25 november, steeds van 19.30 tot 22.00 uur. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende data wordt georganiseerd. Inschrijven kan via de website van Histories

Uw projecten financieren met bijdragen van het publiek? Online vorming crowdfunding

Crowdfunding – letterlijk ‘fondsen (funding) zoeken via het publiek (crowd)’ of publieksfinanciering is vandaag een laagdrempelige en participatieve manier om allerlei projecten financieel mogelijk te maken. Bovendien gaat het daarbij over meer dan alleen geld verzamelen: crowdfunding kan er namelijk ook voor zorgen dat het publiek zich nauwer betrokken voelt bij uw erfgoed. Een ‘win-win’ dus. Maar hoe begint u eraan? Welke projecten hebben kans op slagen? En wat zijn de eventuele nadelen? 

De vormingsavonden vinden plaats op 19 november 2020 en 27 januari 2021. Inschrijven kan via de website van Histories

tine vandezande