Wat te doen voor, tijdens en na een brand in uw erfgoedorganisatie?

De brand van de Universiteitsbibliotheek van Leuven in 1914, toen nog gevestigd in de Universiteitshal. Foto: © Stadsarchief Leuven

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven en FARO samen met het Belgische Blauweschildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en roerend erfgoed. Na drie studiedagen over respectievelijk water, lucht en aarde gaat de vierde studiedag in op het thema 'brandgevaar'. 

Wat mag u verwachten?

Tijdens de studiedag zal u horen vertellen over een recente evacuatie van erfgoed na brand, preventieve maatregelen, de risicoanalyse van gebouwen, samenwerken met de brandweer, brandverzekeringen en schade na brand. Natuurlijk is er ook ruimte om uw eigen vragen af te vuren op de sprekers.

Dit is een goede gelegenheid om uw kennis over brandpreventie bij te spijkeren, maar ook de acties tijdens en na de brand komen aan bod. U vindt er inspiratie om te beginnen aan een calamiteitenplan of om de brandpreventiemaatregelen voor uw erfgoedcollectie te updaten.

De studiedag laat zowel experten als deelnemers aan het woord. Na de presentaties kunt u uw eigen ervaringen delen en samen met de experten de do’s en don’ts van brandpreventie bespreken. Tot slot gaan we tijdens het panelgesprek verder in op de voorwaarden van een brandveiligere omgeving.

Ontdek het gevarieerde programma

 • Brandevacuatie Universiteit Antwerpen
  Heleen Wils van het Universiteitsarchief brengt gedetailleerd verslag uit van de evacuatie tijdens de brand in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen in juli 2022. Vervolgens gaat Maartje De Wilde, diensthoofd van de Bijzondere Collecties, dieper in op de gevolgen van deze brand (roetschade en brandschade) en wat ze er als dienst uit geleerd hebben.
   
 • Brandpreventie, hoe gaat u te werk?
  Wat zijn de verschillende aspecten van brandpreventie? Welke systemen bestaan er? Hoe traint u uw personeel/suppoosten? En wat is de laatste regelgeving/wetgeving inzake brandpreventie? Ibrahim Bulut van Expertise & Security Consultants geeft uitleg over de organisatorische voorbereiding op een calamiteit en de wetgeving rond brandpreventie, met aandacht voor de moeilijke toepassing in monumentale gebouwen.
   
 • Risicoanalyse van gebouwen en beschermingsmaatregelen
  Ralf Bruyninckx en Kevin Smeyers van FPC Risk lichten aan de hand van verschillende voorbeelden toe hoe u gebouwen kunt beschermen tegen brandgevaar. Wat houdt een risicoanalyse in? Hoe interpreteert u de resultaten hiervan? En welke beschermingsmaatregelen kunt u als erfgoedorganisatie hierin nemen?
   
 • Samenwerking met de brandweer optimaliseren
  Presentatie door Hans Clarysse, voorzitter van Brandweervereniging Vlaanderen. Hoe kunnen we onze contacten met de brandweer optimaliseren? Welke afspraken moeten er gemaakt worden? En hoe kunt u preventief te werk gaan: organisatorisch, bouwkundig, opleiding en training brandoefeningen …?
   
 • Brandverzekeringen erfgoed
  Bert Demarsin geeft een inleidende juridische uiteenzetting over het belang van verzekeringen voor de kunst- en erfgoedsector. Hoe werkt het principe van verzekering? Wat zijn de verschillen tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen en welke verzekeringen zijn gebruikelijk in de erfgoedsector? Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht, welke zijn anderszins opgedrongen, welke zijn nuttig? Vervolgens geeft Lieve Vloemans van Hiscox verzekeringen toelichting over de flow van een verzekeringsdossier. Welke polissen bestaan er? Hoe wordt de prijszetting bepaald?
   
 • Roetschade en waterschade na brand
  Wies Stortelder, wetenschappelijk assistent en textielconservator bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) geeft toelichting over de verschillende behandelingsmethoden van organische objecten na roet- en waterschade.
   
 • Panelgesprek met alle sprekers, met ruimte voor vragen vanuit het publiek.

Praktische informatie

U bent van harte welkom op dinsdag 14 maart, van 9.00 tot 16.00 uur, in het Provinciehuis in Leuven (op wandelafstand van het station).

Deelname kost 40 euro. U kunt hier inschrijven.

Deze studiedag is een initiatief van Erfgoedlabo Leuven en FARO samen met het Belgische Blauweschildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel.

Logo's partners

Foto: De brand van de Universiteitsbibliotheek van Leuven in 1914, toen nog gevestigd in de Universiteitshal © Stadsarchief Leuven

Tine Hermans