Wat vindt u van... de tijdschriften?

Cover tijdschriften Folio

Kent u Folio al? Dat is de krachtenbundel van zo maar even 32 Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften. Folio wil uw mening leren kennen, om haar werking – en die van de leden – te verbeteren.

Als organisatie streeft Folio vier grote doelstellingen na:

  • de gezamenlijke stem en gedeelde belangen van deze publicaties vertolken bij het beleid en bij andere partners;
  • pistes aanboren voor meer onderlinge kennisdeling en samenwerking tussen de betrokken bladen;
  • de gezamenlijke zichtbaarheid en impact van tijdschriften in de samenleving verhogen;
  • meer inzicht creëren rond toekomstige uitdagingen die op het tijdschriftenveld afkomen.

En omwille van dat laatste punt voeren een aantal laatstejaarsstudenten van de Karel de Grote Hogeschool in opdracht van Folio een onderzoek uit naar een aantal inhoudelijke, vormelijke en prijsgerelateerde elementen. Want de tijdschriftenwereld is onmiskenbaar aan het veranderen. Er is het vraagstuk hoe print zich tegenover digitaal verhoudt, de problematiek van de distributie en promotie, inhoudelijke afstemming, enzovoort.

Als lezer van onder meer faro, Meta, OKV, Museumpeil, Brood en Rozen, Tijd-Schrift, Zuurvrij, Volkskunde enz. is uw mening aan dit onderzoek erg belangrijk.

Via deze link vindt u een korte vragenlijst waar u stap voor stap wordt doorgeleid. Het kost u slechts een paar minuten en is voor de onderzoekers van grote waarde. Dank om hieraan mee te werken, voor uiterlijk eind januari.

Meer weten over Folio?
U vindt alle info en de mogelijkheid om u aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief - met daarin het beste van de tijdschriften, gratis en voor niets - op de website.

 

Roel Daenen