M lanceert museumfonds M-LIFE

campagnebeeld M-LIFE

Afgelopen vrijdag hield Museum M Leuven M-LIFE, een als ‘goed doel’ erkend fonds, boven de doopvont. Dat laat geïnteresseerden toe om giften aan het museum te doen die fiscaal aftrekbaar zijn. Daarmee maakt M werk van aanvullende financiering. “De toekomst van kunst willen we verzekeren met een gezonde mix van publieke en private middelen,” luidt het in het persbericht.

Over die aanvullende financiering zegt Eva Wittocx, algemeen coördinator van M – Museum Leuven: “Dat is ook dé uitdaging waar de Vlaamse culturele sector de komende jaren voor staat. M streeft naar een gezonde mix van publieke en private middelen en investeerde de afgelopen jaren al in kwalitatieve synergieën met de bedrijfswereld, trok een fondsenwerver aan en richtte een community van mecenassen op.

De oprichting van M-LIFE is een volgende stap in ons groeiproces naar een stevige basis van aanvullende financiering. Onze collectie en tentoonstellingen blijven nog steeds het kloppende hart van het museum. M heeft daarnaast ook een aantal belangrijke maatschappelijke functies. Meer dan ooit willen we als museum het verschil maken op maatschappelijk vlak. Hoe? Door jonge kunstenaars te begeleiden, een lans te breken voor levenslang leren, kansen te geven aan kwetsbare doelgroepen én wetenschappelijk onderzoek te verrichten. De aanvullende financiering die M via M-LIFE wil aanboren, zal voornamelijk hiervoor ingezet worden.”

Kunst en cultuur als goed doel

Met de lancering van M-LIFE gaat M op zoek naar private financiering om nieuwe projecten te lanceren. Uit onderzoek blijkt dat giften in Vlaanderen nog te weinig ingeburgerd zijn in de culturele sector. M-LIFE wil hier verandering in brengen.

Aldwin Dekkers, zakelijk leider M – Museum Leuven: “Subsidies dekken niet alle kosten. Het financieringsmodel van het museum bestaat naast subsidies ook uit eigen inkomsten. Die vloeien onder meer voort uit de ticketverkoop, de verkoop in de museumshop, een sterke evenementenwerking, enz. Op dit ogenblik bekostigt M meer dan een kwart van zijn werking met eigen middelen. Voor nieuwe projecten gaan we – en met ons de hele culturele sector – de uitdaging aan om verder op zoek te gaan naar aanvullende financiering.”

Met de bijdrages aan M-LIFE wil M een aantal nieuwe projecten realiseren, die passen binnen de missie van het museum. Wie M-LIFE via een gift steunt, kiest zelf waar zijn gift terechtkomt. De ingezamelde middelen gaan naar de algemene werking van M of naar de realisatie van een van de volgende projecten: de restauratie van Dirk Bouts’ Marteling van de heilige Erasmus, het Mater Dei pop-upmuseum en de ondersteuning van regionale kunstenaars.

Samenwerking met KBC

KBC is een belangrijke partner van M – Museum Leuven en ondersteunt de communicatiecampagne van M-LIFE. Deze bank en verzekeringsmaatschappij heeft zich geëngageerd om de boodschap van de M-LIFE campagne bij zijn klanten en werknemers te helpen verspreiden.

M Leuven neemt daarnaast ook deel aan de FARO-koepelcampagne Erfgoeddoel.

Roel Daenen