Grensverleggers: werk samen met Zuid-Nederland

Landkaart Vlaanderen - Nederland

Heeft u plannen om iets te doen met een (erfgoed)organisatie in Nederlands Limburg, Brabant of Zeeuws-Vlaanderen? Dan moet u beslist even deze bijzondere oproep van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren bestuderen.

Grensverleggers is een driejarige programmalijn die de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland wil versterken. In opdracht van en met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland maakt deBuren tot en met december 2020 samen jaarlijks ruim 200.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten. De geselecteerde projecten worden mee gecommuniceerd door deBuren en ontvangen een bedrag van 2.500 tot 20.000 euro.

Hoe werkt het?

Naar welke projecten is men op zoek?

Het gaat om projecten met bovenlokaal publieksbereik die leiden tot duurzame verbanden tussen cultuurmakers uit Vlaanderen en een of meerdere van de betrokken Nederlandse grensprovincies. Het doel is om de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland op het vlak van kunst en cultuur vanzelfsprekender en duurzamer te maken.

Wie kan zich aanmelden?

Grensverleggers is er voor organisaties of personen met rechtspersoonlijkheid gevestigd in Vlaanderen, Brussel, Nederlands Limburg, Noord-Brabant of Zeeland. Zij kunnen zich aanmelden met projecten waarvoor ze ofwel op zoek zijn naar een partner in het andere land - deBuren probeert dan te helpen – ofwel al een Vlaams - Zuid-Nederlands partnerschap op touw hebben.

Heeft u een projectidee dat in aanmerking kan komen voor Grensverleggers? Vul het aanmeldingsformulier in. Tot en met november 2020 kunt u een voorstel indienen voor een project dat plaatsgrijpt in 2018, 2019 of 2020.

Welke criteria spelen mee?

Grensverleggers houdt rekening met o.m.:

 • Artistieke en zakelijke kwaliteiten
 • Regionale spreiding
 • Een goede spreiding tussen disciplines
 • Kennisuitwisseling, cultureel ondernemerschap en duurzaamheid (goede ideeën die sterke projecten worden; sterke projecten die duurzaam kunnen worden)
 • Aandacht voor (niet-limitatief): jong talent, erfgoed, innovatie
 • Publieks- en netwerkverruiming
 • Verbinding met sectoren buiten kunst en cultuur
 • Vergroten van de internationale aantrekkingskracht en zichtbaarheid

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

 • Enkel culturele/artistieke samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen en in een of meerdere Nederlandse grensprovincies, komen in aanmerking.
 • Projecten die al steun krijgen vanuit Vlaanderen of een van de betrokken Nederlandse grensprovincies komen enkel in aanmerking als de steun vanuit Grensverleggers aantoonbaar iets toevoegt.
 • Het te verstrekken bedrag kan niet meer bedragen dan 50% van de totale projectkosten.
 • Enkel projecten die plaatsvinden tussen januari 2018 en december 2020 komen in aanmerking.
 • Aanvragen kunnen tot minimaal twaalf weken voor de aanvang van het project worden ingediend. 

deBuren verbindt zich ertoe ten laatste acht weken na goede ontvangst van het formulier contact op te nemen met de aanvrager om over het project in gesprek te gaan, hetzij om een participatie te bevestigen of te weigeren op grond van onderstaande criteria.

Vragen?

Neem contact op met Ann Overbergh: ann.overbergh@deburen.eu of +32 (0)2 212 19 42.

Download het volledige reglement. Meer info vindt u op de website van deBuren.
 
Bron: deBuren.eu

Roel Daenen