Documentaire over het museumplein in Gent

Het museakerkhof (c) Marc Cosyns

Er is al jàren sprake van een museumplein tussen het MSK en het S.M.A.K. in Gent. Een plein dat een organische, voetgangervriendelijke verbinding tussen beide musea zou vormen. Dr. Marc Cosyns (UGent) maakte er een sprekende documentaire over.
 
Aanleiding van Cosyns initiatief was de overzichtstentoonstelling naar aanleiding van de 20e verjaardag van het S.M.A.K., De Collectie (I): Highlights for a Future en de aankondiging van de opening van het GUM, het nieuwe Gentse universiteitsmuseum op 21 en 22 maart van dit jaar. Dat wordt en werd aangekondigd als “een groene wetenschapsparel bij het toekomstige Museumplein”. En zo kwam het museumplein weer ter sprake. “Daar wou ik het fijne van weten,” mailt Cosyns ons. “En dus klopte ik aan bij filmmaker Jules Vandevelde. Hij is een compagnon de route en was erbij vanaf het eerste uur van het nieuwe S.M.A.K. met zijn docu: De opening - portret van Jan Hoet in het SMAK.”

Grafsteen

cover faro maart 2014

Cosyns is een pleitbezorger voor de beeldende kunsten. “Mijn motto als arts is: ‘Hoe zou ik patiënten kunnen helpen zonder mijn dagelijkse portie geneeskunst?’ Als buurtbewoner en ‘vriend van’ heb ik bijna alle tentoonstellingen van deze musea gezien en ook de overgang van Museum voor Hedendaagse Kunst naar S.M.A.K. meegemaakt. Welnu, naar aanleiding van de ‘highlights’-tentoonstelling heb ik zelf drie kleine installaties in het Citadelpark neergezet, met medeweten van Philippe van Cauteren en met toestemming van de Groendienst. Een ervan was een naambord met MUSEUMPLEIN (2005-2025), naar aanleiding van een uitspraak van Philippe van Cauteren in de krant. Het was ook een knipoogje naar het museakerkhof van beeldend kunstenaar Leo Copers. Een deel van dat kunstwerk heeft de cover van faro gesierd.”

Cosyns en Vandevelde stapten naar de protagonisten, de pioniers van vroeger en de belanghebbenden van vandaag om te weten wat zij over dat plein denken:

  • Frank Beke, ereburgemeester Stad Gent
  • Philippe Van Cauteren, artistiek directeur S.M.A.K.
  • Cathérine Verleysen, waarnemend directeur MSK
  • Marjan Doom, directeur Gents Universiteitsmuseum
  • Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw Stad Gent
  • Wim Goes, architect 
  • Aldrik Heirman, landschaps- en tuinarchitect

Gevraagd naar wat hij met zijn (privé-)initiatief wil bereiken antwoordt Marc Cosyns: “Een tijdsdocument maken naar aanleiding van 20 jaar S.M.A.K. en het begin van het GUM. Het terug durven op de agenda plaatsen in die bredere context, ter reflectie. Persoonlijk geeft het mij ook de mogelijkheid om samen met andere installatiekunstenaars en buurtbewoners verrassende kleine ingrepen te doen op deze site. Ik ga nu een oproep doen om alle elektriciteits- en telefooncabines op te fleuren met park- en straatkunst en heb nu zelf voor ons eigen huis al een voorbeeld gegeven … Het is een prachtige site, met een rijk verleden en toekomst. Het is een privilege om hier te mogen en kunnen wonen en wij willen dat iedereen daarvan kan genieten.”

Waar ligt het kalf gebonden?

Een echt ‘besluit’ maakt de documentaire niet. Wel biedt hij stof tot nadenken. "Waar ligt het kalf dan gebonden?", willen we weten. Cosyns: “De samenwerking tussen de verschillende diensten met eigen agenda is een moeilijke! En ik verwijs ook graag naar het interview in De Standaard met de ‘urban walker’ Jim Walker waarin hij steden een gebrek aan lef verwijt. Wat er ook van zij, de klankbordgroep van de stad is weer opgestart en er is een duidelijke visie ontwikkeld voor 2018-24.”

Marc Cosyns schrijft op dit moment aan “een boek over parkleven, vertrekkende van het werk van beeldend kunstenares Yvonne Serruys.” Dat verschijnt dit najaar.

Een museumplein in Gent (een geschiedenis met veel archief maar zonder toekomst?), Marc Cosyns (concept) en Jules Vandevelde (camera en montage):


Foto: Het museakerkhof (c) Marc Cosyns

Roel Daenen