De Erfgoed Challenge 2022 zoekt projecten!

Restauratoren van het KIK © KIK

Beheert u een erfgoedcollectie? En zit daarin een 'erfgoedschat' die past in het opzet van de tweede editie van de Erfgoed Challenge? Dan kunt u het KIK uw voorstel bezorgen.

Begin december vorig jaar maakte het KIK de winnaar bekend van de allereerste Erfgoed Challenge. Dat was de grafkapel van Rubens in de Antwerpse Sint-Jacobskerk. Dat nieuws werd gretig opgepikt door de media, ook door VRTNWS.

En nu is er dus de tweede editie. Die richt zich opnieuw tot beheerders van collecties. Zij kunnen een project voordragen dat moet voldoen aan de volgende zeven criteria:

  1. Urgentie
  2. Bovenlokaal belang
  3. Redelijke uitvoeringstermijn
  4. Innovatie
  5. Lokale gedragenheid
  6. Publieke toegankelijkheid (of de mogelijkheid hiertoe, bijvoorbeeld standplaats in een museum, kerk of openbare ruimte)
  7. Nood aan de expertise van en uitvoerbaarheid door het KIK

Het KIK behandelt geen erfgoed dat in privébezit is (en dus niet publiek toegankelijk is). Gelieve dus enkel projecten voor te dragen die aan de bovenstaande criteria voldoen. Dat kan het hele jaar rond. Projecten ingediend voor 30 juni worden meegenomen en bekeken voor de Erfgoed Challenge 2022. Later ingediende projecten schuiven door naar de volgende editie.

Download het projectformulier van de Erfgoed Challenge 2022.

Afbeelding: restauratoren van het KIK © KIK

Roel Daenen
Trefwoorden
Erfgoedzorg en -beheer
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Onroerend-erfgoedsector