De Digitale Week: word een held in multimedia!

Campagnebeeld van de Digitale Week 2012

De Digitale Week is een week vol multimedia-activiteiten in heel België. De activiteiten zijn zeer divers, dus zowel beginners als mensen met meer digitale ervaring zijn welkom. LINC vzw, de organisatie achter de Digitale Week, wil via het aanbod dat dit evenement groepeert, educatieve initiatieven die gericht zijn op een kwaliteitsvol gebruik van internet en computer bekend maken. Ook erfgoedorganisaties kunnen mee in beeld komen.
De Digitale Week groepeert en communiceert, net als Erfgoeddag, de activiteiten van lokale organisaties. Zo wil het evenement  het brede publiek sensibilseren rond de 'digitale kloof' en digitale vaardigheden. Via een gerichte en zeer brede promotiecampagne wil de Digitale Week het publiek bewust maken van deze reële kloof –  een sociaal fenomeen dat alle bevolkingsgroepen aanbelangt. De editie van 2012 loopt van 21 tot en met 27 april.

Erfgoedorganisaties kunnen hun activiteiten op het vlak van digitalisering ook in de kijker brengen via de Digitale Week. Hierbij denken we dan bijvoorbeeld aan werken met digitale foto’s van materieel erfgoed, data- en beeldbanken, stamboomonderzoek, het digitaal bewaren van muzikaal erfgoed, werken rond de geschiedenis van de multimedia, enzovoort. Deze passen overigens ook goed in het erfgoedzorg-luik dat op Erfgoeddag kan worden aangeboden, gelet op de samenvallende timing van beide evenementen. Erfgoeddag 2012 vindt plaats op zondag 22 april.

Niet alleen de data, maar ook de thema’s van beide evenementen zijn overigens naadloos op elkaar afgestemd. Het thema van de Digitale Week  is ‘Word een held in multimedia’. Dit kan dan in het kader van concrete activiteiten eventueel worden aangepast naar activiteiten als 'Word een held in tekstverwerking!', 'Word een held in digitaal stamboomonderzoek!' of 'Word een held in online veiligheid!' Enzovoort.

Alle info over de Digitale week vindt u op de website. U kan het team van de Digitale Week bereiken via het telefoonnummer +32 (0)16 31 66 08 en het e-mailadres rob.declerck@linc-vzw.be. Vragen naar Rob Declerck. Zoals het de Digitale Week past, is er ook een Facebook-groep en een Twitteraccount waarmee u het evenement kan volgen.

Moeder, waarom digitaliseren wij?
Digitaliseren betekent dat u een digitale kopie maakt van een voorwerp. Bijna alles kan gedigitaliseerd worden: documenten, geluid, bewegend beeld en zelfs objecten uit museumcollecties. Dit zijn enkele voorbeelden: Documenten, Bewegend beeld  en 3D-objecten.      

Mooi, maar waarom is digitaliseren zo belangrijk? Erfgoed is kwetsbaar. Erfgoedmedewerkers leveren elke dag een strijd om unieke archieven, bibliotheken en collecties te beschermen tegen de tand des tijds, maar ook tegen calamiteiten als brand en overstromingen. Nodeloos te zeggen dat dit een strijd is die ze niet altijd (kunnen) winnen... Hoewel het nooit hetzelfde is als een origineel stuk, is een digitale kopie een soort veiligheidskopie. Mocht het oorspronkelijke voorwerp verloren gaan dan kunnen we nog steeds deze kopie raadplegen. Zo beschermen we ons erfgoed voor de toekomst.

Erfgoed bewaart men doorgaans in speciaal hiertoe ontworpen depots. Daar is het veilig, maar… moeilijk toegankelijk voor het publiek. Wist u dat de voorwerpen die een museum tentoon stelt vaak niet meer dan 2% zijn van de volledige collectie? Om de andere 98% te tonen is er gewoon niet genoeg ruimte. Dit verandert als men digitaliseert. Op internet kan u oneindig grote collecties tonen aan het publiek, zonder gebonden te zijn aan fysieke tentoonstellingsruimtes.

De bezoeker is ook niet langer gebonden aan openingsuren. Bibliotheken en archieven zijn raadpleegbaar wanneer u maar wil en waar u maar wil: thuis achter uw computer, in het leslokaal op het smartbord, op uw iPod …

Dit zijn enkele erfgoedapp’s: Van Gogh  , Het Louvre en Rubens 3D.      

FARO biedt in het najaar alvast enkele cursussen over digitaliseren aan: o.a. over procedures en wetgeving, technische aspecten en kwaliteitseisen, mefamorfozerichtlijnen en ten slotte over het digitaliseren van microfilm.

Roel Daenen