Online tentoonstellen: verslag van de livesessie

Koffiestories. Online tentoonstelling CAG

De nood aan ervarings- en kennisdeling is groot in deze coronatijden. FARO organiseert daarom digitale vragenuurtjes om expertisedeling mogelijk te maken. Op 14 januari zoomden we in op het thema 'online tentoonstellen', dat in de afgelopen maanden door de sluiting van de musea een boost kende.

Door de coronapandemie konden heel wat musea tijdelijk geen tentoonstellingen organiseren. Om de band met het publiek niet te verliezen of de tentoonstelling toch nog ‘bezoekbaar’ te maken, creëerden heel wat organisaties allerlei formats om de inhoud van de tentoonstelling vanop afstand te delen.

Online tentoonstellingsinitiatieven zijn er in verschillende soorten en maten. Tijdens de livesessie focusten we op een zestal types, nl. op virtuele 360° tours, op liverondleidingen, op online expo’s of digitale tentoonstellingswebsites, op digital storytelling en museumpodcasts en specifiek op online tentoonstellingen in 3D. Experten Tine Geunis (AfricaMuseum), Femke Paulussen (CAG), Jan(us) Boudewijns (Museum Dhondt-Dhaenens) en Bart Ooghe (MSK Gent) schetsten een uitgebreid beeld van hun online initiatieven aan de hand van hun werkwijze, middelen, leerpunten en communicatieaanpak.

Kon u er niet bij zijn of wil u deze boeiende sessie herlezen? Klik dan hier voor het verslag van de livesessie. Het verslag werd aangevuld met een uitgebreide lijst van zowel Vlaamse (nationale) als internationale online initiatieven. Als sluitstuk presenteren we u enkele verdiepende online artikels.

Lees meer

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Foto: Koffiestories. Online tentoonstelling CAG

Monique Verelst