Identiteit en vernieuwing. Op werkbezoek in Casablanca

CDW2019, Expo 2.1.

In Marokko, een land dat bekendstaat als bakermat van vakmanschap en handproductie, worden makers en ambachtslieden vandaag beperkt door reproductie voor toeristische doeleinden. Creatieve ondernemers en ontwerpers zien het anders en gaan hier tegenin.

De geldende norm in Marokko is de westerse norm. Door deze paradox, het verdwijnen van vakmanschap, het gebrek aan diversiteit in de productieprocessen van de creatieve industrie en de schaarste aan opleidingsfaciliteiten, ontstaan burgerinitiatieven.

Van 24 tot 30 september organiseerde Kunstenpunt samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunstVlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC, een werkbezoek rond duurzame vormgeving in het kader van de Casablanca Design Week 2019 (CDW2019). Vijftien Vlaamse professionals uit de kunst- en designsector namen deel aan de CDW2019. Het centrale thema: ‘Mn Hna Lhih', of, vrij vertaald: ‘Van hier naar daar, van het verleden naar de toekomst’. 

Van kortbij of veraf waren we er getuige van hoe een nieuwe generatie ontwerpers en ondernemers zich engageert voor hedendaagse creatie, vakmanschap en ontwikkeling, en ruimte creëert voor het levend erfgoed van bewoners. Ze leggen zich toe op kwesties als duurzaam samenleven en verbinden de Marokkaanse ambachtscultuur met social design en actuele vraagstukken rond ecologie. Vele ontmoetingen lieten een sterke indruk na bij de deelnemers. In deze blog lichten we er enkele uit, zoals deze met Julie Defudus (medeoprichter Dar Islie) en Soekeina Hachem (medeoprichter HOUNA).

Dar Islie, ruimte voor levend erfgoed

Julie Defudes (medeoprichter Dar islie) licht de werking van de organisatie toe. Foto: Darna vzw

Dar Islie is een Marokkaanse onderneming, opgericht in 2015, met als doel de traditionele technieken en ambachtelijke kennis te beschermen en vakmanschap en innovatie te bevorderen. Het burgerinitiatief pleit voor uitwisseling van kennis en traditionele knowhow en zet samenwerkingsverbanden op om de bedreigingen waarmee het ambachtelijk vakmanschap te kampen krijgt, terug te dringen. 

Het (im)materieel erfgoed in Marokko is bedreigd omdat kennis verdwijnt en technieken niet langer aan toekomstige generaties worden doorgegeven. Dar Islie tracht hieraan weerwerk te bieden door Marokkaanse ambachtslieden te ondersteunen. Aangezien de meesten onder hen gericht zijn op productie, onderhevig zijn aan de grillen van een toeristisch cliënteel en moeite hebben om hun producten te vernieuwen, tracht men hen met hedendaagse ontwerpers samen te brengen of vakmensen met verschillende beroepen samen te laten ‘ontwerpen’. Een hobbelig traject omwille van de culturele en maatschappelijke verschillen tussen de partijen.

Het platform sensibiliseert het grotere publiek door middel van educatieve workshops en door ondersteunende programma’s aan te bieden. Vanuit een duurzame visie versterkt de organisatie het netwerk en het ondernemerschap van zijn leden die het ten velde rekruteert. Door deelname aan internationale projecten zoals Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) brengt Dar Islie Marokkaanse vakmensen tot bij de eindklant die rechtstreeks getuige zijn van het arbeidsintensieve metier en de savoire faire

HOUNA, incubator voor ontmoetingen

Foto: Tijdens de Design Talks volgen we enkele debatten rond de herwaardering creatieve beroepen in Marokko. Foto: Darna

Soekeina Hachem is een van de jonge, ambitieuze en getalenteerde personen die je niet onder één noemer kan vatten maar die overduidelijk HOUNA mee op de kaart heeft gezet. HOUNA, een samenwerkingsplatform opgericht in 2016 door zeven creatievelingen, is gevestigd in Casablanca. Het platform fungeert als een incubator voor ontmoetingen en staat open voor alle artistieke benaderingen en praktijken met betrekking tot design, erfgoed en innovatie.

Het platform stimuleert uitwisselingen en samenwerking tussen innovatieve ontwerpers, onderzoekers, ambachtslui en ondernemers. Bedoeling is om ontwerpers te ondersteunen bij hun creaties door middel van theoretische en praktische opleiding. Een residentie biedt een stimulerend kader voor de realisatie van hun projecten. De Hounisten – want zo noemen zij zichzelf – zijn ervan overtuigd dat cultuur, kunst en design bijdragen aan een betere wereld en engageren zich om deze visie te verspreiden en te delen. Het platform is initiatiefnemer van de Casablanca Design Week met o.a. tentoonstellingen, workshops en designtalks. 

Houna betekent 'hier' in het Arabisch, want het is hier en nu dat de dingen in beweging zijn. En laat beweging en dynamiek nu net de collectieve eigenschappen zijn die kenmenkend waren voor de vele ontmoetigen met de denkers én doeners van Casablanca. Geniet u nog even mee van een aantal sfeerfoto's:

CDW2019, Expo 1.0.
CDW2019, Expo 1.0.
Foto: Panel 'Design en cultureel erfgoed, geslaagde projecten uit Vlaanderen' met o.a. Elien Doesselare, Monique Verelst, Evelien Bracke, Safaa Boubia, Sarah Kaerts, Mattias Mistah en Sep Verboom bij Espace Bidaya - Incubateur Social Green Tech.


Lees ook volgende blogs over hetzelfde thema:

Foto’s: Iris Blomme, Darna (Vlaams-Marokkaans culturenhuis)

  • CDW2019, Expo 2.1.
  • Julie Defudes (medeoprichter Dar Islie) licht de werking van de organisatie toe. Dar Islie spitst zich toe op begeleiding van ambachtslui. Door educatieve en ondersteunende programma's aan te bieden, bouwen ze aan hun eigen netwerk en ruimte op de markt.
  • Tijdens de Design Talks volgen we enkele debatten over de herwaardering van creatieve beroepen in Marokko.
Monique Verelst