Waarom en hoe inclusieve taal hanteren?

Peter Paul Rubens, Vier studies van een hoofd, 1640, KMSKB. Google Art Project via Wikimedia Commons, publiek domein.

U gaat graag in dialoog met jongeren of volwassenen over erfgoedobjecten, verhalen, gebruiken, tradities en meer. Maar u merkt dat bepaalde woorden en beelden niet goed (meer) vallen? Met alle gevolgen van dien: weerstanden, kwetsende ervaringen of polarisatie. Kortom, u bent verzeild geraakt in een eerder vervelende situatie. Hoe kunt u het de volgende keer aanpakken? In een online sessie op dinsdagavond 4 oktober bespreken we het waarom en hoe van inclusieve taal.

Zoals in een echt dokterskabinet kunt u bij FARO terecht met al uw vragen over inclusief taalgebruik. Zo gaan we samen in gesprek. Aan de hand van duidelijke situaties en voorbeelden geven we een inkijk in de praktijk. U verlaat het kabinet met een antwoord op uw vragen en met meer inzicht in de materie.

Bent u benieuwd wat inclusief taalgebruik kan betekenen? Dan geven we u graag al twee proevertjes mee.

Vluchtverhalen in het Red Star Line Museum

Het Red Star Line Museum is zich erg bewust van zijn positie, ook in de communicatie. De tentoonstelling Vluchtverhalen brengt teksten die met veel gevoeligheid en respect zijn opgesteld. Ook dat maakt deel uit van het inclusief taalgebruik. Absoluut een aanrader tot verdere verkenning!

'Vier studies van een hoofd' in het KMSK

Talrijke groepen in de samenleving vinden de woordkeuze in de traditionele titels van kunstwerken kwetsend of discriminerend en dringen daarom aan op de wijziging ervan. Dat is ook het geval met deze olieverfschets door Rubens uit circa 1614/15. Het gaat om een van de beroemdste werken van Rubens in de verzamelingen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. In zijn bezoekersgids gaat het museum dieper in op het omstreden werk.

Het museum kocht het werk aan in 1890. Meer dan een eeuw lang werd het schilderij aangeduid als ‘Negerkoppen’, een benaming die nu als zeer kwetsend wordt ervaren. Toen in de periode 2007-2008 wetenschappelijke onderzoek werd verricht voor de tentoonstelling Rubens. Een genie aan het werk, veranderde die omschrijving in ‘Vier studies van het hoofd van een moor’. Maar ook ‘moor’, in Rubens’ eigen tijd een eerder neutrale term voor een zwarte Afrikaan, heeft sindsdien in het bredere maatschappelijk debat over het kolonialisme een negatieve bijklank gekregen. Stof tot nadenken ...

Week van het Nederlands brengt veelzijdigheid van taal onder de aandacht

Van 1 tot en met 8 oktober 2022 vindt de achtste editie van de Week van het Nederlands plaats. Het online kabinet vindt plaats naar aanleiding van deze themaweek. De week brengt verschillende partners samen rond de veelzijdigheid van het Nederlands.

Foto: Peter Paul Rubens, Vier studies van het hoofd, 1640, KMSKB. Google Art Project via Wikimedia Commons, publiek domein.

Michelle Van Meerhaeghe