Inschrijvingen open voor de studiedag 'Erfgoed en de vier elementen: water'

de overstroming van de Leuvense binnenstad in 1906 (c) Stadsarchief Leuven

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise in kaart te brengen en uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven, FARO, het Belgische Blauwe Schildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel samen een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en (roerend) erfgoed. De eerste studiedag is gepland op vrijdag 22 november 2019 in Kunstencentrum STUK en focust op erfgoed en water.

Een rijkgevuld programma

In de voormiddag kunt u zich verwachten aan uiteenzettingen van een aantal experten en cases uit binnen- en buitenland:

  • Anne De Wallens, hoofd preventieve conservatie van het Louvre, gaat uitgebreid in op de maatregelen die in Parijs werden genomen om de collectie van het Louvre te vrijwaren van de gevolgen van de overstroming van de Seine in 2016 (zie ook een eerder blogbericht: Preventieplan treedt in werking in het Louvre).
  • Prof. dr. Patrick Willems (KU Leuven) gaat dieper in op de klimaatverandering en de onvermijdelijke gevolgen daarvan op de waterhuishouding - en bijgevolg ook de grotere kans op overstromingen - in Vlaanderen.
  • Ook onze noorderburen kennen wat van watercalamiteiten in combinatie met erfgoed. Aan de hand van een aantal cases licht Renate van Leijen, specialist veilig erfgoed van de Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), toe hoe erfgoedcollecties in Nederland het hoofd boven water proberen te houden.
  • Bij een watercalamiteit zijn vaak niet alleen de collectiestukken het slachtoffer, maar is er ook schade aan de historische gebouwen waarin deze zijn opgeborgen. Dirk Lembrechts en Andries Deknopper van Monumentenwacht Vlaams-Brabant leggen de link tussen roerend en onroerend erfgoed.

In de namiddag kunt u vervolgens kennismaken met de eerstelijnszorg die een aantal beredderingsbedrijven bij een calamiteit met water kunnen aanbieden. Jeroen Jochems (Van Waarde) en Jaap van der Burg (Helicon Conservation Service) gaan hier beiden dieper op in. Daarna kunt u deelnemen aan een aantal thematische werktafels (twee naar keuze) rond preventie en planning, eerste hulp en solidariteit, kostenplaatje en verzekering en wat na een calamiteit? De resultaten van deze werktafels worden tot slot meegenomen in een afsluitend panelgesprek met betrokken experten rond rollen, taken en mogelijkheden bij een watercalamiteit, gemodereerd door Jan Holderbeke (VRT).

Het volledige programma van de studiedag vindt u terug op de website van het Leuvense Erfgoedlabo, waar u zich tot 15 november ook kan inschrijven

In samenwerking met de deelraad erfgoed van de stad Leuven.

Foto: de overstroming van de Leuvense binnenstad in 1906 (c) Stadsarchief Leuven

Jürgen Vanhoutte