Nieuwste SPECTRUM-versie wacht op feedback

Het ontwerp voor SPECTRUM 5.0, de nieuwste SPECTRUM-versie, staat sinds kort online op de website van Collections Trust. Als opwarmertje vindt u verderop in dit blogbericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Feedback

Samen met dit blogbericht doen we meteen een warme oproep om, vanuit uw praktijkervaring, feedback te geven op deze ontwerpversie. Dat kan eenvoudig via julie.lambrechts@faro.be. Doe dit vóór 27 mei 2017. Daarna wordt de informatie gebundeld en bezorgd aan Collections Trust. In een later blogbericht houden we u op de hoogte over de gegeven opmerkingen en de opvolging ervan.

De ontwerpversie kunt u integraal downloaden via de website van Collections Trust.

Wat met SPECTRUM-N?

FARO zal, samen met de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, verder bekijken of er een nieuwe Nederlandse versie uitgewerkt zal worden. We houden u op de hoogte!

Belangrijkste wijzigingen

Enkele procedures werden samengevoegd: 

  • 1. Pre-entry’ (Voorbereiding inkomend object) werd samengevoegd met ‘2.Object entry’ (Inkomend object) 
  • 7.Transport' (Transport) werd samengevoegd met ‘6. Location and movement control’ (Standplaats en verplaatsing)

Twee procedures werden toegevoegd:

  • Reproduction’ (Reproductie) werd eerder samengevoegd met ‘16. Use of collections' (Gebruik collecties), maar wordt nu terug een aparte procedure.
  • Collections Review’ is een geheel nieuwe procedure. Review is vaak de eerste fase van het rationaliseren van collecties. Het kan leiden tot het ontzamelen van objecten, maar ook tot het beter begrijpen van de betekenis en de waarde van uw collectie, het identificeren van mogelijkheden om ondergewaardeerde collecties te herwaarderen, nieuwe inzichten in wat uw gebruikers interessant vinden over uw objecten en het plannen van toekomstig onderzoek over, gebruik van en zorg voor de collectie.

Diverse procedures kregen een andere naam:

Oude naam 

3. Loans in
18. Loans out
5. Inventory control
10. Conservation and collections care
13. Valuation control
12. Insurance and indemnity management
19. Loss and damage
20. Deaccession and disposal
21. Retrospective documentation

Nederlandse vertaling

3. Inkomende bruikleen
18. Uitgaande bruikleen
5. Inventaris
10. Actieve en preventieve conservering
13. Waardebepaling
12. Verzekering en indemniteit

19. Verlies en schade
20. Afstoting
21. Retrospectieve documentatie

Nieuwe naam 

Loans in (borrowing objects)
Loans out (lending objects)
Inventory
Collections care and conservation
Valuation
Insurance and indemnity

Damage and loss
Disposal
Documentation planning

De volgorde van de procedures is gewijzigd zodat de acht primaire procedures eerst komen. Op deze manier wordt duidelijk wat de SPECTRUM-standaarden zijn die moeten nagestreefd worden. De andere procedures zijn ‘suggested procedures’ en ‘guidance notes’ geworden en zijn enkel ter suggestie en begeleiding.

De acht procedures:

Nieuwe volgorde

1. en 2. Object entry
4. Acquisition
6. Location and movement control
8. Cataloguing
17. Object exit
3. Loans in (borrowing objects)
18. Loans out (lending objects)
5. Inventory

Indeling per procedure:

Nederlandse vertaling 

1. en 2. Inkomend object
4. Verwerving
6. Standplaats en verplaatsing

8. Registratie en documentatie
17. Uitgaand object
3. Inkomende bruikleen
18. Uitgaande bruikleen
5. Inventaris

Oude indeling

Definition
Minimum Standards
Before you start
Legal Environment
Policy requirements

Procedure

Nederlandse vertaling

Definitie
Minimumstandaarden
Voor u begint
Wettelijke bepalingen
Wat moet in uw beleid zijn vastgelegd
Procedure

Nieuwe indeling

Scope
The SPECTRUM Standard
Workflow
Introduction
Step-by-step procedure

In de nieuwe indeling vindt u onder ‘The SPECTRUM Standard’ een opdeling in drie kolommen met ‘Minimum requirements’, ‘Why is this important’ en ‘See’.

De ‘Minimum requirements’, vroeger een opsomming onder ‘Minimum Standard’, werden herbekeken, en via ‘Why is this important’ geïllustreerd met een voorbeeld dat meer duiding geeft over hun belang.

De ‘Information requirements’ zijn opgenomen in de workflow.

De ‘Step-by-step procedure’ is ook aangepast. Elke stap is aangeduid via een kader. Hier werden geen nummers bijgeplaatst zoals in de oudere versies. Er zijn ook wat wijzigingen aangebracht. Extra uitleg vindt u achteraan elke procedure via ‘Notes'.

Julie Lambrechts