Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation | Summer School

Bezoek aan het MIM

Morgen is het zover, dan gaat de tweede editie van de Summer School van start. De cursus loopt van 23 tot en met 31 augustus 2017 en vindt plaats in Antwerpen. De Summer School wordt georganiseerd door de opleiding conservatie-restauratie (Faculteit Ontwerpwetenschappen) aan de Universiteit Antwerpen en komt tot stand in samenwerking met Etnocoll, platform van instellingen in België met een etnografische en niet-Europese collectie, gefaciliteerd door de Koning Boudewijnstichting en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

Vanaf morgen brengt FARO-medewerker Julie Lambrechts dagelijks verslag uit vanop deze Summer School. Nieuwsgierig? Op de website van de Universiteit Antwerpen vindt u het programma van de Summer School.

English version

Tomorrow is the day: the second edition of the Summer School begins!

This runs from 23 to 31 August 2017 and will take place in Antwerp. The Summer School is organized by the conservation restoration training (Faculty of Design Sciences) University of Antwerp and is established in collaboration with Etnocoll, a platform of institutions in Belgium with an ethnographic and non-European collection facilitated by the King Baudouin Foundation and FARO. Flemish interface for cultural heritage.

From tomorrow, FARO employee Julie Lambrechts will report daily from this Summer School. Curious? On the website of the University of Antwerp you can discover the Summer School program.

Julie Lambrechts