Ecologische duurzaamheid in de conservatie

duurzaamheid

Dat de klimaatverandering hier op aarde in toenemende mate het gevolg is van menselijke activiteit, is al lang geen geheim meer. Dat die veranderingen wereldwijd een dramatisch effect hebben op de mensheid en het cultureel erfgoed, evenmin.

Conservatieprofessionals hebben de ethische verantwoordelijkheid om steeds meer ecologisch duurzaam te werken. Vooral ook omdat een duurzame omgang met onze planeet op het eerste gezicht niet altijd in overeenstemming te brengen is met cultureel-erfgoedzorg, en de conservatie van kunst en erfgoed soms net heel belastend is voor de omgeving. Verval tegengaan staat in contrast met het natuurlijke verval. (Zeer) kort door de bocht gesteld werken we, door onze drang om ons erfgoed te bewaren, moeder natuur tegen. En hoe meer erfgoed we willen bewaren, hoe meer energie we vragen van onze planeet. Zo vergt de digitale opslag van archiefmateriaal bijvoorbeeld heel wat energie, net als de klimaateisen in depots en musea. En wat met al die plastics? Of verpakkingsmateriaal, zoals de duizenden polyethyleenzakjes in archeologische depots? De nitrilhandschoenen, of het impregneren van poreuze materialen met epoxy’s? Ondertussen wordt er wel sterk gehamerd op de schadelijke effecten van (micro)plastics op het milieu.

Dat de bewustwording op dat vlak alleen maar toeneemt, bewijst de oprichting van Sustainability in Conservation (SiC). Dit nog jonge internationaal georiënteerde platform werd in 2016 door studenten opgericht en is bijzonder ambitieus. Als belangrijkste doelstelling wil het de ecologische duurzaamheid op de werkplek stimuleren en studenten nog tijdens hun opleiding meer verantwoordelijkheidszin meegeven op vlak van milieu en duurzaamheid. Kunt u zich helemaal vinden in die missie? Participeer en deel dan uw kennis over ecologische duurzaamheid in de conservatiesector.

Voor een goed begrip: in deze blog wordt enkel gesproken over ecologisch duurzaamheid, maar duurzame ontwikkeling is zoveel meer. Dat blijkt eens te meer uit de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, een set van zeventien doelstellingen die ons in het kader van de VN Agenda 2030 als mensheid op weg moeten zetten naar een echt duurzame toekomst. Meer info over deze SDG's vindt u op deze website.

Julie Lambrechts