Conferentie over de binnenluchtkwaliteit en de impact op historische objecten: save the date!

airchecq sampling (c) AIRCHECQ, Universiteit Antwerpen

Van maandag 30 maart tot woensdag 1 april 2020 organiseert de afdeling Conservatie-Restauratie van de Universiteit Antwerpen de 14e internationale conferentie Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments. De conferentie vindt plaats in het historisch centrum van Antwerpen.

De conferentie focust op de impact van de binnenluchtkwaliteit op historische objecten. Een gevarieerd publiek van erfgoedbewakers, archeologen, wetenschappers, studenten en andere specialisten bespreken een resem uitdagende problemen in verband met de bewaaromgevingscondities van erfgoedobjecten. Dit evenement is een uitgelezen kans om door middel van reflecties en discussies ideeën uit te wisselen.  

Oproep

Momenteel loopt er een oproep tot bijdragen, in het bijzonder inzake nieuwe trends in het monitoren van pollutie, inzicht in de risiconiveaus voor collecties, en materiaalemissies en renovatie van gebouwen als mitigerende acties. Bijdragen die praktische casestudies in musea, archieven of kerken bespreken worden in het bijzonder aangemoedigd. (bv. besluitvorming, implementatie van mitigerende maatregelen, gebruik van vitrines ...).

Uw bijdragen zijn welkom tot en met 6 december 2019. Meer informatie over de oproep vindt u op de website van de UA.

workshop Airchecq

Foto's: (c) AIRCHECQ, Universiteit Antwerpen

Meer informatie over de AIRCHECQ-methode vindt u in twee eerdere blogs:

  • Blog 1: ‘Save the date | Erfgoed beter bewaren? Workshop AIRCHECQ’
  • Blog 2: ‘AIRCHECQ | Praktijkonderzoek: Sint-Martinuskerk in Aalst’
Julie Lambrechts