Save the date I Erfgoed beter bewaren? Workshop AIRCHECQ

Airchecq workshop

AIRCHECQ biedt de erfgoedsector een gebruiksvriendelijke methode aan waarmee u zelf de omgevingsrisico’s voor uw collectie kan meten. Op 22 oktober organiseren we samen met UAntwerpen een workshop waarbij we u deze methode nader toelichten.

De AIRCHECQ methode

AIRCHECQ heeft voor u tools ontwikkeld waarmee u het risico van de bewaarcondities van uw collectie visueel ziet. AIRCHECQ ontwikkelde een volledig stappenplan, gaande van de inspectie van de omgeving en de collectie, tot het monitoren van de omgeving en het verwerken van de gemonitorde data. De methode helpt u in het maken van keuzes naar geschikte mitigerende maatregelen. Bovendien kan u een uitgevoerde maatregel op een objectieve manier evalueren.

AIRCHECQ-methode

De verschillende stappen van de AIRCHECQ-methode.

Eén van de eindproducten van het AIRCHECQ-project is een software waarmee grote hoeveelheden aan gemonitorde data verwerkt worden tot één parameter: de IAQ-index (Indoor Air Quality-index). Deze index geeft op een gestandaardiseerde manier een inschatting van de algemene binnenluchtkwaliteit voor een specifieke collectie. Het algoritme kan een hele waaier aan parameters verwerken: temperatuur, relatieve vochtigheid, verlichtingssterkte, UV-straling en polluenten. Het is niet noodzakelijk om gegevens van al deze parameters te hebben: ook met data van bijvoorbeeld temperatuur en relatieve vochtigheid genereert de software een IAQ-index die het risico voor uw collectie bepaalt.

De IAQ-index visualiseert het risico via een kleurenbalk doorheen de tijd. Zo kan u gemakkelijk periodes met een verhoogd risico detecteren. Om na te gaan welke parameter dit risico veroorzaakt, kan u in detail kijken naar de parameter-specifieke IAQ-indices. Ook de originele lijngrafieken kan u opnieuw raadplegen. De interpretatie hiervan wordt vergemakkelijkt door deze in combinatie met de kleurenbalken te bekijken.

visualisatie IAQ-index

Voorbeeld van een kleurenbalk die de algemene IAQ-index visualiseert doorheen de tijd. De periodes in rood geven een sterk verhoogd risico op schade weer, terwijl de bewaarcondities in de blauwe periodes een laag risico op schade hebben.
 

Waarom een aanrader?

AIRCHECQ is een gebruiksvriendelijke tool die u ondersteunt in het maken van beslissingen. De methode vertaalt de bewaarcondities van uw collectie naar een risico. Deze output helpt u in het kiezen van mitigerende maatregelen om de bewaaromstandigheden van uw collectie te verbeteren én om deze maatregelen objectief te evalueren.

Meer weten?

Tijdens de workshop ‘Erfgoed beter bewaren? Workshop AIRCHECQ’ ontdekt u de uitgebreide mogelijkheden van de AIRCHECQ-methode. De voormiddag bestaat uit een theoretisch gedeelte. In de namiddag kan u de AIRCHECQ-tools zelf uittesten en krijgt u de kans om de luchtkwaliteit van uw instelling te evalueren op een intuïtieve en visuele manier. Verdere praktische informatie over de workshop vindt u terug in de FARO kalender.

Foto: FARO. Summer school Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation, augustus 2018.

Julie Lambrechts