Wat hebben rampen u de afgelopen jaren gekost? Neem deel aan de bevraging

Verviers, Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Recollectenkerk, 15 juli 2021. Foto en toelating publicatie door Denise Chanteux

Rampen bestempelen als dagelijkse kost voor erfgoedinstellingen, zou overdreven zijn. Maar toch is wegkijken geen optie meer. Naar aanleiding van de overstromingen in Wallonië twee jaar geleden, startte FARO in 2023 samen met het Belgische Blauwe Schildcomité, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) een beleidsvoorbereidend onderzoek. Het doel: een gedragen rampenstrategie voor erfgoed in Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad.

Bevraging in een internationaal kader

Maar ook internationaal wordt volop op het thema ingezet. Op vraag van het Nationaal Crisiscentrum en in het kader van het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 lanceert het KIK daarom een bevraging voor de erfgoedsector.

Het Sendai Framework benadrukt de noodzaak om nog meer te anticiperen op het risico van een ramp, om op een meer effectieve wijze personen, gemeenschappen en landen, hun bestaansmiddelen, gezondheid, cultureel erfgoed, socio-economische activa en ecosystemen te beschermen, en hun weerbaarheid te versterken.

Onderzoek door het VN-Bureau voor Rampenrisicovermindering (UNISDR - United Nations Office for Disaster Risk Reduction) toonde aan dat de waarde van erfgoed niet enkel kan gemeten worden in economische begrippen, en evenmin in termen van rechtstreeks economisch verlies. Het grootste verlies is volgens het UNISDR verbonden met de historische en/of artistieke waarde van het erfgoed dat moeilijk kan worden gemeten. Toch is het noodzakelijk een tastbaar beeld te hebben van de vooruitgang van de Sendai-doelstellingen. Dit wordt bijgehouden met behulp van economisch verlies. Toegepast op erfgoed is dat bijvoorbeeld de kostprijs voor de restauratie van een gepolychromeerd beeld dat is beschadigd door een overstroming.

Neem deel!

Het KIK roept erfgoedinstellingen op om voor 20 maart 2024 deel te nemen aan deze bevraging, die maximum 10 minuten van uw tijd in beslag neemt. De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en verwerkt door het Nationaal Crisiscentrum.

Voor meer informatie over de bevraging kunt u terecht bij Laure Maurique of Anne-Cathérine Olbrechts (KIK) via sendai.framework@kikirpa.be 
Meer informatie over het project rampenstrategie vindt u elders op de website van FARO of via Joke Beyl (FARO)


Brontekst bevraging KIK: Anne-Cathérine Olbrechts, KIK
Foto: Verviers, Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Recollectenkerk, 15 juli 2021. Foto en toelating publicatie door Denise Chanteux

Joke Beyl