Vernieuwde Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Persoon wijst naar een boek. © Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken, Stefan Tavernier

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken stelt de vernieuwde Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken voor. Via de website vindt u informatie over de collecties van 160 erfgoedbibliotheken, archieven, musea en andere erfgoedverenigingen. Welke boeken, manuscripten, kranten, tijdschriften, e-publicaties en andere publicaties bewaren ze? De Collectiewijzer zet u op weg naar meer dan 7,5 miljoen items. 

Vernieuwde versie

In de vernieuwde Collectiewijzer vindt u informatie over de collecties van de negen erkende erfgoedbibliotheken via 432 collectiebeschrijvingen en 41 collectiefocussen. Daarnaast bewaren ook andere erfgoedbibliotheken, archieven, musea, erfgoedverenigingen en andere organisaties bibliothecair erfgoed, vandaag goed voor 257 collectiebeschrijvingen. In de vernieuwde versie leverden 21 organisaties voor het eerst informatie aan.

De Collectiewijzer maakt duidelijk uit welke onderdelen een collectie bestaat.

  • Die ‘deelcollecties’ kunnen draaien rond een bepaald thema of materiaaltype: een collectie architectuurtijdschriften, beiaardmuziek, schoolboeken, verkiezingsdrukwerk of historische kranten.
  • Maar het kan ook gaan om ‘herkomstcollecties’: de manuscripten afkomstig uit een verdwenen abdij of de boeken en partituren die een componist naliet aan de bibliotheek. 
  • Daarnaast biedt de Collectiewijzer informatie over de verzamelgebieden en zwaartepunten van een bibliotheek. Voorbeelden van zo’n ‘collectiefocus’ zijn Nederlandse taalkunde, Brugensia, universiteitsgeschiedenis of fabelliteratuur. Samen geven de deelcollecties en collectiefocussen een goed overzicht van wat een collectiebeherende organisatie aan bibliothecair erfgoed bewaart.
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Collectieve inspanning

De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken beschrijft collecties aan de hand van het Cometa-model, dat iets uitgebreid werd. Het datamodel is geïmplementeerd in een databank op basis van het collectiebeheerpakket CollectiveAccess.

De negen erkende erfgoedbibliotheken staken veel tijd in het verfijnen en uitbreiden van hun collectiebeschrijvingen, het beschrijven van deelcollecties en collectiefocussen, het toevoegen van trefwoorden en beeldmateriaal. Voor de vertaling in een aantrekkelijke website werd contentmanagementsysteem Omeka S gebruikt, waarbij LIBIS als technische partner optrad. De Vlaamse Erfgoedbibliotheken ging steeds in gesprek met de collectiebeheerders uit de bibliotheken: zij weten immers het beste hoe de Collectiewijzer van nut kan zijn voor hun organisatie en doelgroepen.

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Verdere plannen

De Collectiewijzer blijft verder evolueren: de organisaties die al in de Collectiewijzer zijn opgenomen worden uitgenodigd om hun collectie-informatie te actualiseren en uit te breiden. Daarnaast gaat de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw steeds op zoek naar kleinere collecties en collecties met specifieke profielen die momenteel nog ontbreken.

Beheert u een collectie bibliothecair erfgoed die nog ontbreekt in de Collectiewijzer? Neem dan zeker contact op via collectiewijzer@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.

Duik hier in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken.

Kwaliteitslabel erfgoedbibliotheek

Erfgoedbibliotheken kunnen – net als musea en culturele archieven – jaarlijks een kwaliteitslabel aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Een kwaliteitslabel toont aan dat het cultureel erfgoed in uw organisatie in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen en dat het wordt beheerd volgens de regels van de kunst. Het schept vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. En het geeft de samenleving garanties over de toegankelijkheid en de toekomst van het cultureel erfgoed.

FARO organiseert een begeleidingstraject i.s.m. de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Neem vrijblijvend contact op met Jelena Dobbels voor meer informatie.

Bron: Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw
Foto’s: © Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken, Stefan Tavernier

Jelena Dobbels
Vlaamse erfgoedbibliotheken
Collectiewijzer