Begeleidingstraject aanvraag kwaliteitslabel

Kwaliteitslabels

Musea, archieven en bibliotheken kunnen via het Cultureelerfgoeddecreet elk jaar een kwaliteitslabel aanvragen als museum, culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek. Deze aanvraag moet uiterlijk op 15 januari 2024 ingediend worden bij het departement CJM. FARO start dit voorjaar met een begeleidingstraject.

Waarom een kwaliteitslabel aanvragen?

Een kwaliteitslabel toont aan dat het cultureel erfgoed in uw organisatie in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen en dat het wordt beheerd volgens de regels van de kunst. Het schept vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. En het geeft de samenleving garanties over de toegankelijkheid en de toekomst van het cultureel erfgoed. 

Het kwaliteitslabel vormt ook een voorwaarde om een bovenlokale of landelijke indeling aan te vragen voor een werkingssubsidie.

Lees meer informatie over het kwaliteitslabel op de website van het Departement CJM. Hier vindt u een overzicht van organisaties die een kwaliteitslabel hebben.

Begeleidingstraject

Omdat het indienen van een aanvraag heel wat voorbereiding vraagt, organiseert FARO een begeleidingstraject. In een collegagroep gaan we via (fysieke en digitale) praktijkgerichte sessies in op verschillende elementen van het aanvraagformulier. We schakelen daarbij de hulp in van (ervarings)deskundigen uit het veld. Organisaties die een aanvraag indienen, kunnen zo van elkaar leren.

Wil u graag deelnemen aan het traject? Stuur dan tegen uiterlijk 15 mei een e-mail met uw contactgegevens:

De datum van de startvergadering, de frequentie van de samenkomsten en de te behandelen thema’s bepalen we in samenspraak met de deelnemers.

Jelena Dobbels