Universiteitsarchief Antwerpen erkend als culturele archiefinstelling

Figuur: Universiteitsarchief Antwerpen (CC BY 4.0)

Het Universiteitsarchief Antwerpen is een afzonderlijke dienst binnen de Universiteitsbibliotheek en omschrijft zichzelf als "het geheugen van de universiteit". Het bewaart de historische archieven van de Universiteit Antwerpen en haar voorgangers, maar ook archieven van academici, onderzoeksgroepen en studentenverenigingen die een link hebben met de universiteit.

Het Universiteitsarchief heeft onder meer een aantal belangrijke deelcollecties in bezit zoals bijvoorbeeld het historisch archief van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen (1849-2009) en zet de komende jaren sterk in op de verdere uitbouw van de collectie. Ook de tradities en gewoontes in de universitaire gemeenschap worden geborgd.

Het archief heeft een modern en kwalitatief depot met een capaciteit van bijna 3.700 strekkende meter. Er is een leeszaal met ruime openingsuren en een dienstverlening voor internen en externen.

Met het kwaliteitslabel toont het archief aan dat het een professionele cultureel-erfgoedwerking heeft. Dat betekent dat de vijf functies van het Cultureelerfgoeddecreet evenwichtig uitgeoefend worden: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden en participeren. De erkenning houdt in dat het cultureel erfgoed in het Universiteitsarchief goed beheerd wordt en er zorgzaam en duurzaam mee wordt omgesprongen. Daarvoor wordt ook samengewerkt met andere erfgoedorganisaties in Vlaanderen, zoals de andere universiteitsarchieven.

Kwaliteitslabel voor culturele archiefinstellingen

De erkenning van het Universiteitsarchief Antwerpen brengt het aantal erkende culturele archiefinstellingen op 20. In totaal hebben 95 collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel een kwaliteitslabel als museum, erfgoedbibliotheek of culturele archiefinstelling.

Elk jaar op 15 januari kunnen archieven via het Cultureelerfgoeddecreet een kwaliteitslabel aanvragen. Aan deze erkenning zijn voorlopig geen subsidies gekoppeld. Toch is zo’n erkenning nu al de moeite waard: het kwaliteitslabel schept immers vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt het een erkenning van een kwaliteitsvolle erfgoedgerichte werking.

Archieven die een kwaliteitslabel willen aanvragen, kunnen voor begeleiding terecht bij FARO. Zo is er een Collegagroep Archieven Aanvraag Kwaliteitslabel, waarin FARO samen met Archiefpunt vijf praktijkgerichte sessies organiseert die elementen van het aanvraagformulier verder toelichten. Meer informatie over de verschillende sessies vindt u hier.

Figuur: Universiteitsarchief Antwerpen (CC BY 4.0)

Jelena Dobbels