Sint-Hubertuskerk wordt archief- en cultuurhuis voor het Vlaams Architectuurinstituut

Herbestemming Sint-Hubertuskerk Berchem © ectv architecten Els Claessens Tania Vandenbussche – Fenikx, Ann Verdonck – Élise Van Thuyne

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) zal de komende 49 jaar de Sint-Hubertuskerk, eigendom van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Berchem, in erfpacht nemen en herbestemmen. ‘Hubert’ − zoals het VAi graag naar zijn toekomstige thuis verwijst − krijgt een nieuwe invulling en zal onderdak bieden aan de collectie architectuurarchieven, bibliotheek en kantoren van het VAi.

Herbestemming Hubert

In maart vorig jaar lanceerden het VAi en het Team Vlaams Bouwmeester een speciale editie van de Open Oproep (0041 bis) voor de gefaseerde herbestemming en inrichting van de kerk. Uit meer dan veertig projectvoorstellen en architectenteams werd het ontwerp van ectv architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche gekozen. In samenwerking met Fenikx en Elise Van Thuyne haalden zij de opdracht voor deze herbestemming binnen.

Herbestemming Sint-Hubertuskerk Berchem © ectv architecten Els Claessens Tania Vandenbussche – Fenikx, Ann Verdonck – Élise Van Thuyne

De gunningscommissie onder leiding van Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs looft het creatieve antwoord van het ontwerpteam op de vraag om zowel de volledige archiefwerking onder te brengen als een ontmoetingsplek te creëren voor de buurt. Initieel voorzag het VAi om in het bouwblok een doorgang te voorzien. ectv architecten zocht een andere manier om de archiefcollectie van het VAi onder te brengen: de zijvleugels van de kerk zullen in de breedte uitgebreid worden.

Door elders te ontharden vergroot de footprint van de kerk niet maar ontstaat er wel meer vloeroppervlakte voor de archiefwerking. Door die zijdelingse uitbreiding blijft het schip van de kerk vrij en kunnen het VAi én de buurt deze publieke ruimte gebruiken.

Tania Vandenbussche (ectv architecten): "Het schip vrijhouden vormt de essentie van het ontwerp. Voor ons is het een publieke plek die door het VAi en de buurt kan gebruikt worden voor allerlei activiteiten. Door een gemengd gebruik toe te laten, creëren we een plek voor ontmoeting."

Ontmoetingsmoment

Benieuwd naar deze herbestemming tot archief- en cultuurhuis? Op zaterdag 19 februari, tussen 10.00 en 16.00 uur, organiseert het VAi samen met ectv architecten een ontmoetingsmoment in de kerk. Meer informatie vindt u hier.

Jelena Dobbels