Nodenbevraging bibliothecair erfgoed

© Vlaamse Erfgoedbibliotheken - Foto: Stefan Tavernier | Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Net als bij veel andere erfgoedorganisaties staat 2022 bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in het teken van een nieuw beleidsplan voor de periode 2024-2028. Zo’n beleidsplan legt de dienstverlening voor de volgende vijf jaar vast en dient als basis voor de aanvraag van de benodigde subsidie. 

Door het invullen van de enquête helpt u de toekomstige dienstverlening van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken uit te tekenen. De organisatie wil immers ten dienste staan van alle beheerders van bibliothecair erfgoed. Daarom is input welkom van heel uiteenlopende organisaties die bibliothecair erfgoed beheren, zoals bibliotheken, archieven, musea, erfgoedverenigingen ... De enquête peilt naar noden, de huidige dienstverlening en toekomstperspectieven. 

Hoe kan uw organisatie deelnemen aan de enquête? 

De online enquête is op 24 juni gelanceerd. Op basis van het adressenbestand van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken is een unieke link verstuurd naar één persoon bij elke gekende organisatie met bibliothecair erfgoed. De enquête kan worden ingevuld tot 31 juli.

Beheert uw organisatie bibliothecair erfgoed en ontving u (misschien) nog geen link? Neem dan contact op met Heleen Wyffels, medewerker Beleid en collecties van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken via heleen@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en FARO stellen uw inbreng erg op prijs!

Foto: © Vlaamse Erfgoedbibliotheken - Foto: Stefan Tavernier | Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Jelena Dobbels