Kwaliteitslabel aanvragen als museum, archief of erfgoedbibliotheek?

Kwaliteitslabels

Musea, archieven en bibliotheken kunnen via het Cultureelerfgoeddecreet elk jaar een kwaliteitslabel aanvragen als museum, culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek. Deze aanvraag moet uiterlijk op 15 januari 2025 ingediend worden bij het Departement CJM. FARO start dit voorjaar met een begeleidingstraject.

Waarom een kwaliteitslabel aanvragen?

Een kwaliteitslabel toont aan dat het cultureel erfgoed in uw organisatie in goede handen is. Er zijn voorlopig geen subsidies aan gekoppeld. Toch is zo’n erkenning nu al de moeite waard: het kwaliteitslabel schept immers vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt het een erkenning van een kwaliteitsvolle erfgoedgerichte werking.

Lees meer over het kwaliteitslabel op de website van het Departement CJMHier vindt u een overzicht van organisaties die momenteel al een kwaliteitslabel hebben. Het kwaliteitslabel vormt ook een voorwaarde om een bovenlokale of landelijke indeling aan te vragen voor een werkingssubsidie.

Begeleidingstraject

Omdat het indienen van een aanvraag wel wat voorbereiding vraagt, organiseert FARO een begeleidingstraject. Via een aantal (fysieke en digitale) praktijkgerichte sessies gaan we in op verschillende elementen van het aanvraagformulier. We schakelen daarbij de hulp in van (ervarings)deskundigen uit het veld. Organisaties die een aanvraag indienen, kunnen zo van elkaar leren.

Stadsarchief Herentals nam deel aan zo’n begeleidingstraject, en behaalde in 2023 een kwaliteitslabel als culturele archiefinstelling. Geerd De Ceulaerde, Diensthoofd Archief, Erfgoed en Informatiebeheer bij Stadsarchief Herentals:

“We kregen een praktijkgerichte begeleiding bij de opmaak van het aanvraagdossier van het kwaliteitslabel als erkend cultureel archief. De plaatsbezoeken bij andere erkende archiefinstellingen en uitwisseling met andere aanvragende archiefinstellingen zorgden voor een fijne dynamiek."

Wil u graag deelnemen aan het traject? Stuur dan tegen uiterlijk 30 april een e-mail met uw contactgegevens:

De data van de samenkomsten en de te behandelen thema’s bepalen we in samenspraak met de deelnemers.

Jelena Dobbels