Deel uw ervaring met mondelinge geschiedenis!

CoWomen via Unsplash

In 2021 nam de Nederlandse Stichting BMP het initiatief voor het Oral History Knooppunt 'Sprekende geschiedenis'. Het opzet? Kennis, ervaring, onderzoek, collecties en projecten over oral history of mondelinge geschiedenis in het Nederlandstalige gebied delen en stimuleren. 

Een belangrijk aspect is het vindbaar en doorzoekbaar maken van oral history collecties, interviews die in het verleden afgenomen werden en nu in diverse archiefcollecties bewaard worden. Om deze interviews meer zichtbaarheid te geven, brengt de website 'Sprekende geschiedenis' ze in beeld.

Daarnaast verzamelt het Knooppunt ook informatie over lopende projecten, om een netwerk te kunnen opbouwen van mensen en organisaties die met mondelinge geschiedenis bezig zijn.

Oproep Vlaamse collecties en projecten mondelinge geschiedenis

Het Knooppunt focust niet enkel op Nederland maar richt zich ook op collecties en projecten uit Vlaanderen. Dat is de opdracht van Sofie Heyens, een Vlaamse studente Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit die stage loopt bij het Oral History Knooppunt. Zij brengt in kaart welke musea, bibliotheken, archieven, erfgoedcellen of andere erfgoedverenigingen gebruikmaken van mondelinge geschiedenis in lopende projecten. Daarnaast probeert ze ook zicht te krijgen op interviewcollecties die in het verleden afgenomen werden.

Sofie Heyens: “Ik ben benieuwd om te zien welke erfgoedorganisaties uit Vlaanderen en Brussel vandaag inzetten op mondelinge geschiedenis. Daarnaast wil ik ook de bestaande collecties meer onder de aandacht brengen. Veel organisaties bewaren interviews die prachtige informatie bevatten. Maar ze zijn moeilijk vindbaar, soms omdat ze nog niet gedigitaliseerd zijn, met als gevolg dat ze in de praktijk weinig geraadpleegd worden. Het is mijn doel om die oral history schatten meer in de kijker te plaatsen via 'Sprekende geschiedenis'."

Zet u als museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel in op mondelinge geschiedenis en wil u meewerken aan het zichtbaar maken van deze collecties? Registreer dan uw collecties en uw lopende projecten die gebruikmaken van mondelinge geschiedenis. Hebt u tijdens het invullen vragen, of wil u graag meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met Sofie Heyens (sofieheyens@me.com). 

Naar een Vlaams netwerk mondelinge geschiedenis

In Nederland ontstaat er een knooppunt, maar ook in Vlaanderen beweegt er heel wat op het vlak van mondelinge geschiedenis. Op lange termijn wil FARO hier, samen met het project Schafttijd en andere partners uit het erfgoedveld, een praktijkgericht vormingsaanbod rond ontwikkelen. Zin om mee te denken en ervaringen te delen? Lees dan even verder.

Mondelinge geschiedenis staat ook centraal in het project Schafftijd, dat gecoördineerd wordt door Amsab-ISG. Dit project wil via mondelinge geschiedenis de schafttijd of lunchpauze doorheen de tijd en bij verschillende soorten beroepen belichten. Dat gebeurt enerzijds door de vele getuigenissen die al bestaan over schafttijd te verzamelen, inventariseren en registreren zodat ze duurzaam kunnen bewaard worden. Daarnaast zoeken de projectpartners ook nieuwe verhalen en nemen ze nieuwe interviews af.

 

Naast deze thematische insteek, brengt het project mondelinge geschiedenis ook breder onder de aandacht, en dat in samenwerking met FARO en met u. Samen willen we nadenken over tal van vragen, zoals: Wie loopt tegen welke moeilijkheden aan? Welke nieuwe (software) ontwikkelingen zijn relevant? Wie wil er goede voorbeelden delen? En welke vaardigheden moeten we verder ontwikkelen om hier goed mee aan de slag te gaan?

We werken samen in een traject met de volgende haltes:

  • Nog voor de zomer gaan we van start met een collegagroep mondelinge geschiedenis, die een studiedag voorbereidt.
  • In het voorjaar van 2023 organiseert Amsab-ISG samen met het Industriemuseum, FARO, CAG, Archiefpunt, WIE én de collegagroep een studiedag over mondelinge geschiedenis.
  • Nadien zetten we de collegagroep voort en ontwikkelen we samen een basiscursus en een aanbod aan masterclasses of andere trajecten voor gevorderden (vanaf einde 2023).

Hebt u zelf veel ervaring met mondelinge geschiedenisprojecten en wil u meedenken over het programma van de studiedag en de invulling van de collegagroep mondelinge geschiedenis? Neem dan contact op met Jelena Dobbels (Jelena.Dobbels@faro.be)! 

Figuur: CoWomen via Unsplash

Jelena Dobbels