Nieuw: microcredential 'Voorouders en nakomelingen'

DNA puzzel

Eind september 2021 start aan de Universiteit Antwerpen een nieuwe, kortlopende opleiding die wetenschappelijke inzichten in genealogie, migratiegeschiedenis en genetisch erfgoed bundelt. Een miniopleiding dus, op masterniveau, die openstaat voor iedereen met een bachelordiploma, en na aanvraag zelfs nog voor een bredere groep. Cursisten volgen drie opleidingsonderdelen en krijgen na afloop een erkend certificaat.

Wat is een microcredential?

Op het vlak van levenslang leren scoort Vlaanderen al lang benedenmaats. Eenmaal een diploma op zak, denken we te vaak dat we volleerd zijn en slaan we de deur naar verdere opleiding dicht. En dat is jammer. Want de wereld verandert voortdurend en het is zaak om de eigen competenties continu te blijven bijspijkeren. Stilstaan is achteruitgaan, ook als het op persoonlijke ontwikkeling aankomt.

Omdat de stap naar een bijkomende bachelor- of masteropleiding vaak te groot is, lanceren de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel nu de Nova Academy, een online platform waarin de universiteiten miniopleidingen aanbieden. Het gaat om kleine, haalbare lespakketten die vaak sterk interdisciplinair van aard zijn. De studenten volgen colleges aan de universiteit, leggen een examen af en krijgen een certificaat. Dat kan een bouwblokje zijn van een langere opleiding of een mooi afgeronde toevoeging aan het eigen cv. Mooi is ook dat de academie inzet op online leren, zodat studenten ook gestreamde colleges kunnen bekijken.

De drie universiteiten willen in de toekomst heel wat van deze opleidingen organiseren. Hou dus zeker de website van de Nova Academy in de gaten. Daar vindt u nu al een overzicht van lezingen, studiedagen en microcredentials over heel wat onderwerpen.

Voorouders en nakomelingen

Het is best bijzonder dat een van de eerste microcredentials meteen erfgoed als onderwerp heeft. Deze miniopleiding zet in op de boeiende combinatie tussen DNA, databanken en genetica, literatuur en archiefonderzoek. Stamboomonderzoek gebeurt immers niet meer uitsluitend via parochieregisters of boedelbeschrijvingen, maar ook via DNA-onderzoek. In sociale geschiedenis is het volgen van families en andere groepen in de tijd en over dorps-, stads- en landsgrenzen heen sterk ontwikkeld. Door digitalisering maar ook door DNA-onderzoek is er vandaag veel meer mogelijk dan twintig jaar geleden. Deze opleiding bundelt drie vakken:

  • prof. dr. Hilde Greefs bespreekt recente tendensen in historisch onderzoek van migratie;
  • geneticus en genealoog prof. dr. Maarten Larmuseau doceert twee nieuwe cursussen op masterniveau, respectievelijk genealogie en genetisch erfgoed.

Meer weten over het programma? Raadpleeg hier de aankondiging.

Foto: Arek Socha via Pixabay

Jacqueline van Leeuwen